خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

زشتی های هوا پرستی !

استاد جاسم المطوع / مترجم:عبدالعزیز سلیمی برادر و خواهر توبه گر!    از سرکشی و هواپرستی پرهیز کن. زیرا سرکشی سر انسان را به باد می دهد، و هواپرستی سبب پرت شدن از پرتگاه زشتکاری به دره پوچی می گردد، و سرانجام سر از جهنم در می آوری.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@