هواپرستی هوی توبه جهنم نفس گناه گناهان گناهکار زنا شرابخواری ربا

  • رمضانPhoto of زشتی های هوا پرستی !

    زشتی های هوا پرستی !

    استاد جاسم المطوع / مترجم:عبدالعزیز سلیمی برادر و خواهر توبه گر!    از سرکشی و هواپرستی پرهیز کن. زیرا سرکشی سر انسان را به باد می دهد، و هواپرستی سبب پرت شدن از پرتگاه زشتکاری به دره پوچی می گردد، و سرانجام سر از جهنم در می آوری.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن