پاک کردن گناه

  • مطالب جدیدتصویر فهم نادرست ما در مورد بخشش گناهان از طرف خدا

    فهم نادرست ما در مورد بخشش گناهان از طرف خدا

    فهم نادرست ما در مورد بخشش گناهان از طرف خدا خداوند چگونه گناهان ما را می بخشد؟ نویسنده: استاد: محمد حامدی  مردم ما غالباً چنین بیان می دارند که خداوند بخشنده ی همه ی گناهان است و نیازی به عذاب مان ندارد. همچنین گمان می کنند که وعده ها و وعیدهای خداوند با وعده ها و وعیدهای بشر مشابه هستند.…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا