پروژه ی بازگشت بسوی قرآن

  • دعوت و داعی

    پروژه ی بازگشت بسوی قرآن ، راه بازگشت منزلت مسلمانان

    پروژه ی بازگشت بسوی قرآن ، راه بازگشت منزلت مسلمانان نویسنده : دکتر مجدی الهلالی / مترجم: مجتبی دوروزی   آیا مسلمانان دستور خداوند را اجرا کردند؟!! با کمال تأسف خیر، بلکه کار شگفتی انجام دادند که امتی پیش از این انجام نداده بود… کار آنان با قرآن مختص به قرائت شد، اما قرائت را وسیله ای برای فهم مراد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا