پيامبر رسول محمد اطلاعت

  • محمّد رسول الله

    وجوب فرمانبرداری از پیامبر(ص)

     نوينسده :استاد دکتر وهبة الزحیلی/ترجمه:خالد ایوبی نیا فرمانبرداری از پیامبر(ص) در حکمی که صادر میکند و قانون وشریعت او واجب است. چرا که اگر ایمان آوردن به او تصدیق اودر آنچه که از جانب خداوند آورده است واجب باشد ، فرمانبرداری از او نیز واجب می شود زیرا واضح و روشن است که اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر(ص) نیز جزو…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا