خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

وجوب فرمانبرداری از پیامبر(ص)

 نوينسده :استاد دکتر وهبة الزحیلی/ترجمه:خالد ایوبی نیا فرمانبرداری از پیامبر(ص) در حکمی که صادر میکند و قانون وشریعت او واجب است. چرا که اگر ایمان آوردن به او تصدیق اودر آنچه که از جانب خداوند آورده است واجب باشد ، فرمانبرداری از او نیز واجب می شود زیرا واضح و روشن است که اطاعت و فرمانبرداری از پیامبر(ص) نیز جزو مسائلی است که از جانب خداوند بر او نازل شده است

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@