چگونه دست بدهیم

  • مهارتهای زندگی

    دست دادن، چگونی و آداب و اصول

    نویسنده: خلیل هیبتی 1- زودتر از فرد بزرگتر یا مقام بالاتر ، دست خود را پیش نبرید. 2- وقتی وارد جمعی می شوید لازم نیست به همه دست بدهید بهتر است با آرامش بایستید و احوال پرسی بکنید (به خصوص وقتی دیگران نشسته باشند یا مشغول انجام کاری باشند) 3- با افرادی که صمیمی نیستید دست دادن نباید خیلی سرد…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا