کاندید ریاست جمهوری اخوان

  • خبر های جدید

    إخوان المسلمین مصر کاندیدای ریاست جمهوریرا معرفی کرد.

    (إخوان المسلمین)مصر مهندس خیرت شاطر را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری مصر معرفی کرد. معرفی مهندس خیرت شاطر به عنوان کاندید ریاست جمهوری به وسیله إخوان المسلمین و حزب آزادی و دادگری.به گزارش نوگرا نقل از سایت عبدالعزیز سلیمی ، پس از هفته ها گمانه زنی در باره معرفی و یا عدم معرفی کاندیدای جماعت إخوان المسلمین مصر، مرشد عام…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا