کشتی

  • خبر های جدید

    کاروان آزادی ۲ در راه بزرگ ترین زندان جهان

    آزادگان جهان تصميم گرفته اند عليه ظلم ايستادگی كنند و اين موضوعی نيست كه كسی بخواهد و يا بتواند آن را ناديده بگيرد حتی اگر مافيای صهيونيستی حاكم بر غرب باشد. اين شايد يكی از رساترين جملاتی باشد كه بتوان در مورد كاروان آزادي2 كه قرار است به زودی وارد آب های فلسطين اشغالی شود و به لغو محاصره باريكه…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا