کنوانسیون جدید جهانی خانواده

  • زن خانواده

    کنوانسیون جدید جهانی خانواده مصوب اتحاد جهانی علمای مسلمین

    کنوانسیون جدید جهانی خانواده مصوب اتحاد جهانی علمای مسلمین کنفرانس جهانی میثاق خانواده در جلسه اختتامیه خویش به تاریخ ۶ اپریل ۲۰۱۶م در شهر استانبول ترکیه، میثاق جهانی خانواده را صادر کرد تا بدیل میثاق بین Captureالمللی سیداو (CEDAW)* باشد؛ چون میثاق سیداو به اعتراضات گسترده جهانی مواجه گردید. مسؤولین کنفرانس بیان داشتند که این میثاق جدید را به ملل…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا