گاندی قرآن کتاب مقدس

  • قرآنتصویر گاندی و قرآن مجید

    گاندی و قرآن مجید

    علی ابوالحسنی(منذر) از جمله کتبی که گاندی در دست مطالعه داشت قرآن کریم و بهاگوادگیتا[کتاب مقدس هندوها] و انجیل و زندگی و تعلیمات حضرت مسیح بو. او در اصل، یک هندو بود اما می گفت:« من عقیده دارم که تورات و انجیل و قرآن و زند و اوستا نیز به اندازه ی وداها[ از کتب مقدس هندوان] الهامات الهی دارند…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا