خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

درد دل های احمد ماهر رهبر” جنبش جوانان 6 آوریل” از زندان

درد دل های احمد ماهر رهبر” جنبش جوانان 6 آوریل” از زندان ˈ احمد ماهرˈ از فعالان سیاسی و زندانی مصر که نقش موثری در مبارزات سیاسی مردم مصر داشت که منتهی به سرنگونی حکومت دیکتاتور سابق مصر شد با چاپ مطلبی در روزنامه واشنگتن پست سیاستهای امریکا در قبال دولت نظامی جدید مصر را به زیر سئوال برده است و می نویسد: کنگره امریکا در مصوبه ای که به تازگی آن را به تصویب رساند دولت ˈاوباماˈ را موظف ساخت کمکهای نظامی واشنگتن به مصر را از سر بگیرد و این به رغم آن است که مصر شاهد یک …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@