خانه ---> رمضان ---> فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده
ramadan

فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده

فضيلت برپا داشتن شب قدر و بيان اميدوار کننده ترين شبهای
آن

 

قال الله تعالی: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ
الْقَدْرِ{1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ{2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ
خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ{3} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ{4} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ}
{5}.
القدر: 1 – 5

و قال تعالی: {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ
مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ}

الدخان: ٣

 

خداوند می فرمايد: همانا ما قرآن را در شب قدر فرو
فرستاديم. تا آخر سوره. القدر: 1 – 5

و می فرمايد: و ما آن را در شب مبارکی فرو فرستاديم. دخان:
3

 

1189- وَعَنْ أَبي هُريرةَ رَضِيَ اللَّه
عَنْه، عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:
« مَنْ قام لَيْلَةَ القَدْرِ إِيماناً واحْتِسَابا، غُفِر
لَهُ ما تقدَّم مِنْ ذنْبِهِ »
متفقٌ
عليه.

 

1189- از ابو هريره رضی الله عنه روايت شده که:

پيامبر صلی الله عليه وسلم فرمود: آنکه شب قدر
را از روی ايمان و اخلاص زنده دارد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.

 

1190- وعن ابنِ عُمر رضِيَ اللَّه عَنهما
أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم، أُرُوا
ليْلَةَ القَدْرِ في المنَامِ في السَّبْعِ الأَواخِر، فَقال رسُولُ اللَّهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم:
« أَرى
رُؤيَاكُمْ قَدْ تَواطَأَتْ في السَّبْعِ الأَوَاخِر، فَمَنْ كَانَ مُتحَرِّيهَا،
فَلْيَتَحرَّهَآ في السبْعِ الأَواخِرِ »
متُفقٌ عليه.

 

1190- از ابن عمر رضی الله عنهما روايت  است که:

برای گروهی از اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم
در خواب، ليلة القدر در هفت شب آخر نشان داده شد. آنگاه رسول الله صلی الله عليه
وسلم فرمود: من مشاهده می کنم که خواب شما در هفت شب آخر اتفاق افتاده، پس آنکه
جويندهء آن باشد، بايست آن را در هفت شب آخر جستجو کند.

 

1191- وعنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّه
عنْهَا، قَالَت:
كانَ رسُولُ اللَّهِ
صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يُجاوِزُ في العَشْـرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رمضَان،
ويَقُول:
« تحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ في العشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ
رَمَضانَ»
متفقٌ عليه.

 

1191- از عائشه رضی الله عنها روايت است که
گفت:

رسول الله صلی الله عليه وسلم در دههء اخير
رمضان اعتکاف نموده می فرمود: شب قدر را در دههء اخير رمضان جستجو کنيد.

ش: در مورد شب قدر احاديث زيادی آمده و تذکر می
دهد که شب قدر در شبهای وتر دههء آخر رمضان وجود دارد.

 

1192- وَعَنْها رَضِيَ اللَّه عنها أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قَال:
« تَحرّوْا لَيْلةَ القَدْرِ في الوتْـرِ من العَشْرِ
الأَواخِرِ منْ رمَضَانَ »
رواهُ
البخاري.

 

1192- از عائشه رضی الله عنها روايت شده که:

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: شب قدر را
در شبهای طاق اخير رمضان جستجو کنيد.

 

1193- وعَنْهَا رَضَيَ اللَّه عَنْهَا،
قَالَت:
كَانَ رسُول اللَّهِ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: « إِذا دَخَلَ العَشْرُ الأَوَاخِرُ مِنْ رمَضَان، أَحْيا
اللَّيْل، وَأَيْقَظَ أَهْلَه، وجَدَّ وَشَدَّ المِئزرَ »
متفقٌ عليه.

 

1193- از عائشه رضی الله عنها روايت شده که
گفت:

چون دههء اخير رمضان فرا می رسيد، رسول الله
صلی الله عليه وسلم شب ها را زنده داشته، خانواده اش را بيدار نموده و تلاش کرده و
در عبادت کوشش می نمود.

 

1194- وَعَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم يَجْتَهِدُ فِي رَمضانَ مَالا يَجْتَهِدُ في غَيْرِه، وفي العَشْرِ
الأَوَاخِرِ منْه، مَالا يَجْتَهدُ في غَيْرِهِ »
رواهُ مسلم.

 

1194- از عائشه رضی الله عنها روايت شده که:

رسول الله صلی الله عليه وسلم در رمضان تلاش و
کوششی می کرد که در غير آن نمی نمود و در دههء اخير رمضان سعی وکوششی می کرد که در
غير آن نمی نمود.

 

1195- وَعَنْهَا قَالَت: قُلْت: يا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِن
عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ ما أَقُولُ فيها؟ قَال:
« قُولي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ
العفْوَ فاعْفُ عنِّي »
رواهُ
التِرْمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.

 

1195- از عائشه رضی الله عنها روايت شده که
گفت:

گفتم: يا رسول الله صلی الله عليه وسلم! اگر
دانستم که شب قدر کدام است، در آن چه بگويم؟

فرمود:بگو:
اللهم انک عفو… بار خدايا تو در گذرندهء و گذشت را دوست داری، پس از من درگذر

 

– استحباب قيام رمضان 
که عبارت از نماز تروايح است

 

1187- عنْ أَبي هُريرةَ رَضِي اللَّه عنْهُ
أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال:
« منْ قام رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِساباً غُفِرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »
متفقٌ
عليه.

 

1187- از ابو هريره رضی الله عنه روايت است که:

رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود: کسی که
قيام رمضان را از روی ايمان و اخلاص بجای آورد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.

 

1188- وَعنْهُ رَضِيَ اللَّه عَنْه، قَال: كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ
وسَلَّم يُرَغِّبُ في قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيه
بعزيمة، فيقُول:
« مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيماناً واحْتِسَاباً
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِهِ »
رواه مُسْلِم.

 

1188- از ابو هريره رضی الله عنه روايت است که:

رسول الله صلی الله عليه وسلم به قيام رمضان
بدون اينکه آنانرا در اين مورد امر کند و می فرمود: آنکه قيام رمضان را از روی
ايمان و اخلاص بجای آورد، گناهان گذشته اش آمرزيده می شود.

ش: در بارهء تراويح در رمضان بايد گفت که حضرت
عمر رضی الله عنه مردم را ديد که دسته دسته نماز می گزارند، وی آنان را گرد آورده
و دستور داد بيست رکعت نماز گزارند و اين سنتی شد و شهرت يافت وکس هم بر آن اعتراض
نکرد و بمنزلهء اجماع سکوتی صحابه رضوان الله عليهم اجمعين بحساب می رود. حضرت عمر
رضی الله عنه اصل نماز تراويح را تشريع نکرده، بلکه آنرا بصورت دسته جمعی و جماعت
درآورده و اصحاب پيامبر صلی الله عليه وسلم نيز با او در اينمورد موافق بوده اند.

—————————————————-

منبع: ریاض الصالحین

مولف: امام نووی

مترجم : خاموش هروی

انتشارات : نشر احسان 68

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@