به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
بیداری اسلامیجهان اسلامسياسي اجتماعيمطالب جدیدمقالات

آینده ملل مسلمان ، و راه برون رفت از مشکلات

آینده ملل مسلمان ، و راه برون رفت از مشکلات

نویسنده :دکترماهاتیرمحمد /ترجمه:محسن پاک آئین

در آستانه قرن جدید و هزاره سوم ما در تهران گرد آمده ایم و در یک موقعیت ویژه چالشهای متعددی را که با آن مواجه هستیم، بررسی می کنیم.

این اجلاس در زمانی برگزار می گردد که جهان با تهدیدات و فشارهای تازه خود علیه مردم فلسطین، امت اسلام را هدف قرار داده است. تهدیدات و فشارها علیه پناهندگان فلسطینی تداوم یافته، وعده های اجلاس اُسلو محو گردیده و تشکیل سرزمین فلسطینی بعید به نظر می رسد و اگر فلسطینیان به طور یکجانبه اقداماتی انجام دهند، مطمئناً با سرکوب و خونریزی مواجه خواهند شد. هدف مبارزه برادران مسلمان ما روشن است. ما باید اجازه ندهیم که این هدف دور از دسترس بماند و یا با ریسک های افراطی مواجه شود.

مالزی عمیقاً از کشتار برادران مسلمان توسط یکدیگر غمزده است. اين اقدامات بر اساس موازين اسلامي نبوده و به حل بحرانها كمك نمي كند. ما بايد منازعات بين خود را كنار گذارده،   يك جعبه واحد براي مقابله با تهديداتي كه پيش رو داريم ايجاد نماييم. ما نبايد دشمن خود باشيم . متأسفانه هنوز در ميان برخي از ملل مسلمان شاهد برادركشي هستيم. اين وضع موجب ناتواني دولتهاي ما در جهت دستيابي به توسعه مي گردد. ما در اين وضعيت نمي توانيم به عرصه رقابت جهاني وارد شده، با انتقادات مقابله نماييم. ستيزه جويي هاي شخصي كه خودخواهانه در جهت كسب قدرت اعمال مي گردد. دولتهاي مسلمان را در جهت تأمين نيازهاي مردم خود ناتوان مي سازد. در نتيجه ملل مسلمان توسعه نيافته، امت مسلمان فقير، فاقد علم و مهارت و بدون كفايت لازم براي بهبود زندگي مسلمانان باقي مي ماند.

بسياري از ما به رغم دارا بودن منابع غني دراستحصال اين منابع ناتوان هستيم و نمي توانيم از اين ثروت در جهت دفاع از اسلام و مسلمانان در مقابل كساني كه با صداي بلند نفرت از ما را اعلام مي كنند، استفاده نماييم.دشمنان ما مذهب اسلام را دوست ندارند و بي پروا نيت خود را براي اسلام، اعلام مي كنند.

برخي از بهترين مردم ما به كشور هاي ديگر مهاجرت كرده، علم و مهارت خود را در خدمت كشوري كه در آن مقيم هستند به كار مي گيرند.آنها در خدمت ملت هايي هستندكه دشمن ما مي باشند. ما هيچ تسهيلاتي براي جذب اين استعدادها فراهم نكرده ايم و شرايط موجود در كشورهايمان نيز موجب تشويق آنان جهت بازگشت به وطن نمي باشد. ما بيشتر به منازعات داخلي خود مشغول بوده، توجهي به نيازهاي اين افراد نداريم.

ما هنوز يك سيستم مناسب براي اداره كشورهاي خود تعيين نكرده و توسعه نداده ايم. برخي از ما داراي نظام سلطنتي هستيم، برخي نظام ديني داريم و بعضي نيز داراي دموكراسي هستيم. به رغم همه اينها،غرب مدعي كار آمدي و اعتدال دموكراسي غربي مي باشد، البته ما هنوز نمي توانيم كامل بودن سيستم دموكراسي غربي را تأييد كنيم و يا آن را براي تمام كشورها مفيد بدانيم، چرا كه بارها افراد نا صالح به ر ياست دولتهاي غربي انتخاب شده اند. منافع شخصي و حزبي آنها بارها مانع از انجام وظايف آنها شده و فساد به صورت گسترده و اخلاق زدايي به صورت عام وجود داشته است.

نظام هاي غربي براي انحراف افكار عمومي از ضعف هاي خود به اصطلاح اقدامات سوء ديگر دولت ها و ملت ها را بزرگنمايي مي كنند.

آنها ملل ما را به خصوص به نقض حقوق بشر، تروريسم، سوء مديريت و بي توجهي به محيط زيست متهم مي كنند.

ايشان با توسل به سازمان هاي غير دولتي فعالانه در امور داخلي ما دخالت كرده، مردم ما را به خشونت عليه دولت هاي خود و حتي عليه يكديگر تحريك مي نمايند. آنها به برخي از مردم ما كه عامل خشونت و اقدام عليه دولت بوده اند پناهندگي مي دهند.

وضعيت فعلي نظام هاي غربي و تصور دموكراسي بهتر از فئوداليسم يا رژيم هاي صرفاً مذهبي( تئوكراتيك) نيست. روش هاي آنان ممكن است متفاوت باشد، اما اهداف و نتايج حاصله مشابه است.

نبايد فراموش كرد كه آنها روش هاي دوره ي تفتيش عقايد در اسپانيا را تكرار نمي كنند. اگرچه مدت هاست انسان ها را نمي سوزانند يا با آزار هاي اقتصادي خود قربانيان را افزايش نمي دهند، اما با اقدامات خود به گناهان گذشته اعتراف مي نمايند.

ملل مسلمان نيازي به اختراع نظام هاي دولتي ندارند، چرا كه اين نظام ها نمی تواند کامل باشد و استقرار یک دولت شایسته را تضمین نماید. آنچه موجب ایجاد یک دولت شایسته می گردد، اعتماد مردم به حاکمانی است که اداره دولت را به دست دارند و برای دستیابی به اعتماد مردم باید بر اساس تعالیم اسلامی عمل کنیم. تعلیمات واقعی اسلام نه تعلیمات و برداشت هایی که در جهت توجیه اقدامات درست یا غلط ما مورد استفاده قرار گیرند.

اگر ما هنوز معنی تعالیم حقیقی اسلام را نمی دانیم بهتر است به چندسؤال پاسخ گوئیم. آیا اسلام از جنگ و خشونت میان گروهها یا اقوام مسلمان دفاع می کند؟ آیا اسلام پشتیبان استضعاف مردم توسط دولتها یا بی ثباتی و تضعیف دولتهای مسلمان توسط مردم است؟ آیا اسلام از فقدان یک زندگی خوب در دنیا و آخرت حمایت می کند؟ یا اینکه اسلام دارا بودن زندگی خوب ( حسنه) را در این دنیا و آن دنیا تشویق می نماید؟آیا ما واقعاً می توانیم بگوئیم که وظیفه مذهبی ما فقیر بودن، فاقد علوم و فنون بودن و ناتوانی در دفاع از خود علیه دشمنانمان است؟ آیا وظیفه مذهبی ما کسب ثروت، دانش، مهارت و قدرت دفاعی در مقابل کسانی که ما را به استضعاف کشیده اند نیست؟ آیا پیامبر(ص) از ثروت و مهارت پیروان خود بهره نمی برد؟ آیا پیامبر (ص) از سپر، زره، شمشیر، اسب و شتر برای دفاع از امت استفاده نمی کرد؟ آیا پیامبر( ص) به دشمنان اجازه تخریب و نابودی اسلام و مسلمانان را می داد؟

ما پاسخ تمام این سؤالات را می دانیم، ولی هنوز در مسیر این پاسخها حرکت نمی کنیم. به جای اینها ما نسبت به مسائل جزئی نظیر اینکه مسلمانان چه چیزی باید ببینند و چه چیزی باید بپوشند، مشغول شده ایم. ما بارها با یکدیگر به خاطر مسائل جزئی جنگیده ایم. ما با ابداعات و اقدامات محدود کننده دینی سعی در نشان دادن پایبندی خود به مذهب و شکست طرف مقابل نموده ایم.

اسلام دین مشکلی نیست هر کس می تواند نماز را در موقعیت های مختلف اقامه کند، اگر مسافر باشد یک وظیفه داردو اگر در سفر نباشد نوع ديگري مي تواند اقامه كند، گرفتن روزه نيز بستگي به توانايي جسمي افراد دارد. پرداخت زكات بر افراد خاص لازم است و براي انجام فريضه حج بايد استطاعت ايجاد گردد. اعمال ما بايد براي رضاي خدا و پذيرش پيامبر(ص) باشد. اسلام دين انعطاف است. برخي مي توانند اسلام را بپذيرند و برخي نيز آزادانه مي توانند نپذيرند.

من قصد موعظه ندارم، اما همه مي دانيم كه برخي از ما اصرار داريم اسلام را يك دين سختگير معرفي كنيم. در واقع به نظر مي رسد برخي از ما قصد داريم در اجراي اعمال غير لازم، مشكل و حتي دردآور با يكديگر رقابت كرده تا ميزان وفاداري خود را به مذهب اثبات كنيم. ما مي خواهيم مواهب الهي در اين دنيا را انكار نماييم، حتي در مورد اين مواهب فكر نكنيم. چون اعتقاد داريم اين دنيا براي ما ساخته نشده است. اين فقط بي اعتنايي به لذت هاي دنيوي نيست بلكه غفلت از علم و دانش است. غفلت نسبت به چيزهايي كه موجب مجد و بزرگي اسلام شده بود، اسلام به معني روش زندگي است، اسلام ديني است كه بر اساس تفكر و عمل رشد كرده و توسعه يافته است و به خاطر اين غفلت ها ما شاهد استضعاف و وابستگي امت اسلام هستيم. تا زماني كه ما در دفاع و مراقبت از دين و افتخارمان ناتوان باشيم توهين به مسلمانان وجود خواهد داشت.

امروز يك ابر قدرت مسلمان وجود ندارد. يك ملت مسلمان كه قدرت كافي براي دفاع از خود داشته باشد سراغ نداريم، چه برسد به اينكه قادر باشد از ديگر برادران مسلمان خود دفاع نمايد. ما شاهد قتل عام دويست هزارمسلمان در بوسني بوديم، در حالي كه نيروهاي نظامي غير مسلمان بدون هيچ اقدامي شاهد اين فاجعه بودند. ما نمي توانيم اين سربازان را نكوهش كنيم چرا كه خودمان نيز هيچ اقدامي انجام نداديم. ما خودمان زير يوغ ديگران بوديم. آنها همكيشان ما را مورد شكنجه و تجاوز قرار مي دادند و ما از دور و نزديك فقط نظاره گر ماجرا بوديم.

مالزي ضعف خود را در قابليت هاي دفاعي درك مي كند. ما فعاليت هاي خود را براي دستيابي به استقلال اقتصادي متمركز كرده ايم. ما اعتقاد داريم كه بايد خود رااز فشارهاي سياسي كه از سوي استعمارگران بر ما وارد مي شود رها سازيم. بايد دوستان و دشمنان خود را بشناسيم. ما اگر به لحاظ اقتصادي قوي باشيم مستقل خواهيم ماند.

امروز ما هنوز مطمئن نيستيم كه به تنهايي موفق خواهيم شد. امروز پديده جهاني شدن توازن جهان رابه هم زده است. ممكن است ما نخواهيم اين تحول را بپذيريم. ممكن است بخواهيم خارج از اين دايره باشيم، اما چاره اي نيست ما نيز بايد اين راه را طي كنيم، چرا كه روند جهاني شدن مرزها را شكسته و يك واقعيت در زندگي شده است.

سرعت و سهولت سفر، توسعه ارتباطات، فناوري چند رسانه اي و گسترش اطلاعات همه و همه ما را به تعمق در آنچه واقع شده است فرا مي خواند. اين تحول مي تواند دين مارا از بين ببرد، يا ما را به سوي افراط گرايي بكشاند و يا ما را به انكار واقعيت ها وادار سازد و در پايان پيشرفت علم و تكنولوژي ما را احاطه خواهد كرد. ما به هيچ وجه نمي توانيم در مقابل ايت تحولات مقاومت كنيم. بايد بپذيريم كه دارندگان تكنولوژي، اسلحه، ناوهاي جنگي و هواپيماهاي نظامي اربابان دنيا خواهند بود. بايد بپذيريم كه شيوه جنگ ها . مبارزات تغيير يافته و اگر ما شكست بخوريم نه فقط از سرزمين هاي خود بلكه از غرصه دانش و فنون نيز اخراج خواهيم شد.

كساني كه موفق به تطبيق خود با تغييرات جهاني نگردند و به دانش روز مسلط نباشند، خسران خواهند ديد و بتدريج علوم و فنون جديد روند تغييرات را تقويت خواهد كرد.

امروزه ما شاهد دو انقلاب غير قابل انكار يعني انقلاب فناوري و انقلاب در روابط ميان ملت ها هستيم كه هر دو از آثار جهاني شدن است. اين تحولات را دوست داشته يا نداشته باشيم ما را احاطه كرده اند، همان گونه كه تحولات عصر صنعتي شدن قرن ها قبل ما را احاطه كرده بود. خوشبختانه اين تحولات براي مخالفان ما نيز مانند ما جديد است، آنها گروه گروه گرد آمده اند تا قابليت ها ودانش هاي خود را با آنچه فناوري اطلاعات خلق كرده و مرز هاي انساني را شكسته است منطبق نمايند. ما نيز در اين زمينه چندان از آنها عقب نيستيم.در واقع بسياري از ما در زمينه هاي علوم، مهارت و روابط بين المللي پيشگام و سهيم هستيم.

ما براي جهش از عصر صنعتي شدن به عصر اطلاعات و جهاني شدن و قرارگرفتن در كنار ديگران يك فرصت داريم. متأسفانه به نظر مي رسد ما مجدداً در حال از دست دادن اين فرصت هستيم و اگر اين گونه شود اميدمان نااميد شده و شكست و وابستگي ما به ديگران رقم خواهد خورد.

آيا اين مهم است كه ما در چالشهاي عصر اطلاعات و جامعه جهاني از ديگران سبقت بگيريم؟اگر اين طور است ما مي توانيم تغييرات و تحولات را آن گونه شكل دهيم كه عادات، رسوم، مذهب و هويت ما از بين نرود و اسلام به عنوان روش زندگي حفظ شود. به همان ميزان كه پيروان اسلام در قرنها قبل موفق به ايجاد يك امپراطوري بزرگ در شعبه جزيره عربستان شده و جامعه اي متمدن و متشكل از فرهنگ هاي مختلف عرب، آسيايي و آفريقايي خلق كردند، ما نيز مي توانيم با مديريت تحولات كنوني دين خود را حفظ كرده و روش زندگي خود را دنبال كنيم. اگر ما تمام مهارتهاي خود را بكار گيريم نه تنها باقي خواهيم ماند ،بلكه سيرتكنولوژي و انديشه ها را نيز مديريت خواهيم نمود.

مهم اين است كه تمام نيروهاي قدرتمندي كه در اطراف ما هستند هماهنگ گردند، نيروهايي كه در بسياري از اوقات در مقابل هم بوده‌اند. اگر ما مسلمانان در اين عصر غافل از دانش باشيم، خود و مذهب‌مان در معرض تهاجم مخالفانمان قرار خواهيم گرفت. اگر ما در زمينه‌هاي فني و علمي محتاج ديگران باشيم اختيار دفاع از خود را به آنها واگذار كرده‌ايم. در اين صورت ما حداقل امكانات را براي موفقيت جهت حفظ مذهب خود و روش زندگي خواهيم داشت بياييم در مورد ضعف كشورهاي مسلمان در جهان امروز تعمق كنيم و براي حل مشكلات واقعي كه با آن مواجهه هستيم تلاش نمائيم.

——————————–

کتاب:جهانی که درآن به سرمی بریم / مؤلف:دکترماهاتیرمحمد /ترجمه:محسن پاک آئین

برچسب ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن