مقالات

علت تبلیغات مسموم علیه رئیس اتحاد جهانی علمای اسلام چیست؟

عبدالعزیز سلیمیعلت تبلیغات مسموم علیه رئیس اتحاد جهانی علمای اسلام چیست؟

نویسنده: استاد عبدالعزیز سلیمی

مدتی است تبلیغاتی گسترده بر ضد أستاد قرضاوی (رییس اتحاد جهانی علمای مسلمان) از طرف عده ای به صورت مقالات اینترنتی و پیامک صورت می گیرد. محور همه آن تبلیغات که تازه گی هم ندارد، این است که: گویا ایشان کردهای ترکیه را که برای دستیابی به حقوق خود با دولت می جنگند، تروریست نامیده است.

 

در رابطه با این موضوع یادآوری چند مطلب را ضروری می دانم:

۱- هیچ انسان آزاداندیش و دیندار و دادگری، نه تنها ستم و سرکوبی هیچ ملت و قومیتّی از جمله مردم کردستان ترکیه را نمی پسندد، بلکه خود را به دفاع از آنان در حد توان موظف می شمارد. و ستمگرانی را که با برنامه ریزی و بهره گیری از زر و زور و تزویر مردم یک جامعه را به شهروندان درجه اول و درجه دوم تقسیم می کنند، پیروان مکتب فرعونی به شمار می آورد. و دوری و رویاروی با آنان را لازمه یکتاپرستی و بندگی خالصانه خداوند می داند

نباید فراموش نمود که ستم به ملت کرد به ویژه مردم کرد ترکیه، سابقه ای طولانی دارد، اما شناخت ستمگران و حامیان آنان را نباید کم اهمیت دانست.و نباید اجازه داد که احساسات برخی از جوانان نا آگاه که بنابر طبیعت جوانی به گذشته و دورنمای آینده کمتر اهمیت می دهند، بازیچه ادعای نادرست و باورهای بی بنیان عده ای بشود که، از لابلای آنگونه تبلیغات اهداف خاصی را دنبال می کنند، و  به آنان آدرس نادرست می دهند.

به گواهی تاریخ معاصر ستم  و سرکوبی مضاعف ملت کرد ترکیه پس از کودتای کمال أتاتورک مورد حمایت سازمان بین المللی سران یهود بر ضد امپراتوری عثمانی آغاز گردید. و بزرگترین حامی دولت کودتایی اتاتورک سازمان های صهیونیستی و بعدها اسرائیل و آمریکا بوده اند.

 

۲- حزب کارگران کردستان (پی کاکا) به رهبری عبدالله اوجلان که علوی(علی اللهی) و دارای اندیشه سیاسی چپی است، از همان آغاز شکل گیری توسط کشورهای حامی سکولاریسم حاکم بر ترکیه از جمله آمریکا و اسرائیل، به عنوان سازمانی ترورویستی شناخته شده است.

 

۳- در اینجا این پرسش پیش می آید که چرا صد و سه نفر از آقایان روشنفکر کرد عراقی و همفکرانشان در کردستان ایران، به جای دکتر قرضاوی و (اتحاد علمای مسلمان) بر ضد حمایت هفتاد ساله آمریکا و اسرائیل از دولت های سرکوبگر سکولار حاکم بر ترکیه بیانیه صادر نمی کنند؟! چرا آقایان در رسانه های زیر نفوذ خود این واقعیت را پنهان می کنند که: با هماهنگی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و اسرائیل، و ترکیه در زمان دولت سکولار مسعود یلماز بود که، عبدالله اوجلان در کنیا بازداشت و چشم و دست بسته تحویل سازمان اطلاعات ترکیه داده شد.؟! در آن اوایل به ویژه پیش از تیره شدن روابط اسرائیل و ترکیه سران پی کاکا و بسیاری از روشنفکران آزاد اندیش بارها به این حقیقت اعتراف نموده و اشاره کرده بودند.

 

۴- چرا تنها پس از برخورد قهرمانانه رجب طیب در کنفرانس داگوس با شمعون پرز رییس جمهور اسرائیل و سنبل صهیونیسم و نژادپرستی و رییس بسیاری از رؤسای کشورهای غربی و شرقی و قاتل و تروریست خواندن او، و آغاز بحران در روابط میان ترکیه و اسرائیل بود که موج تبلیغات بر ضد حاکمان اسلامگرای ترکیه، و هر شخصیت، جماعت و سازمانی که از سیاست های مستقل و متمدنانه دولت عدالت و توسعه حمایت کند، آغاز شده است؟

 

۵- بر اساس گزارش بسیاری از خبرگزاری ها و منابع مورد اعتماد (اتحاد علما) و رییس آن مبنی بر حمایت دولت اسرائیل از پی کاکا بر ضد دولت ترکیه بود، که در بیانیه ای ضمن دفاع از حقوق ملت ها و قومیّت ها، حزب کارگران کردستان را به سببهمکاری با دولت اسرائیل -شکل گرفته از سه سازمان تروریستی- برضد ترکیه محکوم و کشتن مردم غیر نظامی را از هر طرف که باشد، نمونه بارز تروریسم بر شمرد. لازم به یادآوری است که از آغاز درگیری مسلحانه حزب کارگران کردستان با دولت ترکیه تا کنون بیش از ۳۵هزار نفر از طرفین کشته شده اند که قطعاً همه آنها نظامی و یا گریلا نبوده اند،و هر دو طرف در کشتن غیر نظامی ها دست داشته اند.

بسیار طبیعی است که سازمانی بین المللی با حجم (اتحاد جهانی علمای مسلمان) با عضویت بیش از یک هزار دانشمند، اندیشمند و کارشناس در حوزه های گوناگون فکری، فقهی، سیاسی و اقتصادی، و برخوردار از حمایت بیش از پنجاه هزارعالم و دانشگاهی دیگر در جهان، و پایه ریزی شده بر اساس: دانش و دینداری، نوگرایی، خردورزی و همگرایی میان ملت های منطقه و جهان، و پرچمدار حمایت از بهار آزادی و خزان استبداد، با انگیزه های جدایی طلبانه و پیش از آن با پایمال شدن حقوق قومیت ها، دارای مواضعی برگرفته از باورهای مردمی و مصالح ملت های منطقه باشد. که یکی از مهمترین آنها مبارزه با سرطان استبداد و صهیونیسم و دخالت های ابلیسی اسرائیل در مسائل منطقه است. و به همکاری های سیاسی و اطلاعاتی میان دولت ها و احزاب منطقه با اسرائیل با هربهانه ای که باشد با چشم شک و تردید نگاه کند. و بروز بحران میان دولت ترکیه و اسرائیل را به فال نیک بگیرد.

 

۶- طبیعی است که دکتر قرضاوی و (اتحادجهانی علمای مسلمان) و هر انسانی که معیارش در داوری معیاری دادگرانه باشد، ضمن حمایت از حقوق ملی، فرهنگی و سیاسی ملت کرد ترکیه که به وسیله دولت های سکولار پیش از دولت عدالت و توسعه زیر پا گذاشته شده، مواضع و برخی از اقدامات  حزب کارگران کردستان ترکیه را تأیید نکند. حزبی که مدتی پیش بنا بر گزارش خبرگزاری رویتر مراد قریلان فرمانده آن از دولت بعثی بشار اسد اعلان حمایت نموده، و ترکیه را در صورت اقدام نظامی بر ضد آن به جنگی فراگیر تهدید کرد، و دشمن اسرائیل را دشمن پی کاکا به شمار آورد.

 

۷- بخشی از این تبلیغات به انگیزه های عرب و اسلام ستیزی برخی از گروه ها و اشخاص بر می گردد، که عینک سیاه نژادپرستی و باورهای وارداتی مانند: سکولاریسم و لیبرالیسم چشمانشان را از دیدن واقعیت ها ناتوان نموده است. کسانی که تا دیروز مارکسیست و سوسیالیست بودند، و اکنون به تمام معنا دلبسته باورهای بی بنیان و وابسته به سیاست های بیگانگان شده اند.

آقایان فراموش نموده اند که تا پیش از بر سر کارآمدن دولت عدالت و توسعه، همه دولت های سکولار ترکیه مردم کرد را از همه حقوق ابتدایی خود محروم و آنان را ترک کوهی و دهاتی به شمار می آوردند. امّا پس از بر روی کار آمدن اسلامگرایان-علی رغم محدودیت های قانون اساسی دست پخت سکولارها- دولتمردان ترکیه توانسته اند در مورد برخی از آزادی های سیاسی و فرهنگی ملت کرد گام هایی را بردارد، و برای آنان شبکه کردی تأسیس کند، و برای تدریس زبان کردی در مدارس برنامه ریزی نماید.

همچنین آقایان تبلیغاتچی نباید فراموش نمایند که، در انتخابات پارلمانی أخیر ترکیه اکثریت قاطع مردم کرد به کاندیداهای حزب عدالت و توسعه رأی داده اند. بنا بر گفته بسیاری از آگاهان کرد ترکیه، حزب کارگران کردستان به دلایل مذهبی و سیاسی کمترین طرفدار را در میان مردم کرد دارد.

 

۸-آنان اکنون برای این مسأله نیز چه پاسخی برای گفتن دارند که، چگونه پروفسورعلی قره داغی شخصیت شناخته شده کرد، از طرف بیش از یک هزار عالم و دانشگاهی غالباّ عرب جهان اسلام به عنوان دبیرکل بزرگترین سازمان بین المللی علمی، سیاسی  و دینی مستقل مانند(اتحادجهانی علمای مسلمان) انتخاب شده است.؟ و چرا دولت های عضو اتحادیه عرب جلال طالبانی رییس جمهور کرد عراق و هوشیار زیباری وزیر خارجه کرد آن کشور را به عنوان ریاست دوره ای آن اتحادیه برگزیده اند.؟

برای آگاهی از دیدگاه های دکتر قرضاوی در باره حقوق و آزادی های مدنی و حقوق شهروندی به ویژه حقوق ملی و قوی  اقلیت ها کافی است به کتاب های (فقه سیاسی)، (دیدگاه های فقهی معاصر)  و (دین و سیاست)مراجعه شود همچنین برای إطلاع از مواضع (اتحاد علما) در باره حقوق قومیت ها به کتاب(منشور اتحاد جهانی علما) و سایت رسمی آن با عنوان:www.iumsonline.net/ مراجعه فرمایید.

برای ارائه نظر و توضیحات می توانید به سایت نویسنده استاد سلیمی مراجعه فرمایید

http://salahadin.net/?p=853

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا