اهل سنّتمقالات ارسالی

آشنایی با کوه بلفت در سردشت

آشنایی با کوه بلفت در سردشت

به نام خداوند جهان آفرین

     حمد وثنا وسپاس وتمجید مر خدایی را که آسمان ها وزمین را آفرید و انسان را به زینت علم و دانش بیاراست  تا در کره ی خاکی به تحصیل وتهذیب وتعلیم وتدریب بپردازد و خودرا از رزایل نفسانی و هواهای شیطانی برهاند و مانند کو ه ها استوار ومقاوم وسرافراز و قد کشیده زندگی نماید و با سیر وسیاحت و استفاده از مواهب خدادادی  کوله بار ایمان وتقوا وعمل صالح خویشرا برای طی کردن گردن های سخت و طولانی آخرت آماده نماید و با زاد وتوشه ی  کافی و وافی در پیشگاه خداوند جل وسبحانه حاضر شودو در روز یوم الفصل و تُبلی السّرائر  و یوم القارعه  و روز حساب وکتاب   وروز حشر  ،چهره اش شادان و خندان و با   حالتی نورانی وبدون هیچ گونه نیگرانی پرونده اش را با دست راست بلند کند و باصدای بلند بگویید: آهای ،دوستان و خویشان ،بیایید پرونده ی مرا بخوانید.

شکی نیست که مسافرت به کوه دارای حا لاتی متنوع و دارای  سختیها و دشواریها و گرفتاریهای زیادی است که کوهنوردان عزیز ومسافران ودوستداران طبیعت وکوهاه ،همه را با رعایت تدابیر مناسب و  استفاده ی مفید از امکانات خدادادی با چشم بینا وگوش شنوا ودست توانا می خرند  واز بالارفتن  نه تنها نمی هراسند بلکه به عکس بسیار لذّت می برند وبه قول معروف باهرقدم بالا رفتن ،و با سرودن آهنگههای دلنشین و کفتار متین و سروده های متنوع ،جان تازه ای به خود می گیرند واز تمام افکار مخدوش واز تمام نابسامانیهای اجتماعی و از تمام کمبودهای مادی واز تمام تبعیض ها وبی عدالتیهای انسانی و از تمام چشم چرانیهای نامحرمان واز تمام رقابت های ناسالم واز تمام کلکها و فریب بازیهای مرسوم دربین انسانها  وخلاصه از تمام اسبابها و ابزارهایی که باعث تشویش  وآزردگی دل وفکرو جان  بشر می گردد رهایی می یابند وخد را درمقابل عظمت و شاهکارهای خلقت حقیر شمرده و از هربرگ واز هر چیزی که میبینند  عبرت می گیرند وبا تفکّر در آثار خلقت الهی به بعضی از رموز آفرینش و فلسفه ی وجود هستی پی می برند وخود وزندگی و بودن با جمع ر ا عملاً تمرین نموده  و برای بهتر زیستن وبهتر دیدن وبهتر  استفاده کردن از نعمت های بی انتهای  الهی برنامه تنظیم می کنند وخودرا برای اجرای آن آماده می نمایند .

کوه زمینی نسبتاً بلند است که در یک منطقه گسترده‌است و عموماً بلندتر و شیب‌دارتر از تپه است.

کوه‌ها ۵۲٪ آسیا، ۳۶٪ آمریکای شمالی، ۲۵٪ اروپا، ۲۲٪ آمریکای جنوبی، ۱۷٪ استرالیا و ۳٪ آفریقا را پوشانده‌اند و روی هم رفته ۲۴٪ خشکی‌های زمین را شامل می‌شوند. امّا از هر ۱۰ نفر یک نفر در کوه‌ها زندگی می‌کند.                                                همهٔ رودخانه‌های مهم جهان از کوه‌ها سرچشمه می‌گیرند و بیش از نیمی از آبی که انسان‌ها نیاز دارند از کوه‌ها به دست می‌آید.

به سرزمینی که کوه فراوان داشته باشد کوهستان یا کوهساران گفته می‌شود.                                                                                    به زنجیره‌ای از کوه‌های به‌هم‌پیوسته، رشته‌کوه گفته می‌شود.

دورشته کوه مهم ایران عبارتند از :رشته کوه زاگرس و رشته کوه البرز .هرکدام ازاین رشته کوه ها دارای کوه های بسیاری هستند واز نظر ارتفاع و پوشش گیاهی وجانوری و نوع خاک و آب وهوا وشرایط زیست محیطی باهم تفاوت هایی دارند ،ولی همه ی این کوه ها در اصل در یک چیز مشترکند وآن هم پیوند محکم در اعماق زمین وتسبیح وتقدیس اللّه متعال در همه ی حالات و در همه ی اوقات ،در سرما ودر گرما و در میان برف ویخبندان ودر میان باران وتگرگ ودر میان گرد وغبار و ….وظایف خویش را به خوبی وبه نحو احسن انجام می دهند و از فرمان های الهی سرپیچی نمی نمایند.

‏إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا .سوره أحزاب آيه  72‏‏

‏ما امانت ( اختيار و اراده ) را بر آسمانها و زمين و كوهها ( و همه‌ي جهان خلقت ) عرضه داشتيم ( و انجام وظيفه‌ي اختياري همراه با مسؤوليّت ، و انجام وظيفه‌ي اجباري بدون مسؤوليّت را بديشان پيشنهاد كرديم . جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند ) و از پذيرش امانت خودداري كردند و از آن ترسيدند ، و حال اين كه انسان ( اين اعجوبه‌ي جهان ) زير بار آن رفت ( و داراي موقعيّت بسيار ممتازي شد . امّا برخي از ) آنان ( پي به ارزش وجودي خود نمي‌برند و قدر اين مقام رفيع را نمي‌دانند و ) واقعاً ستمگر و نادانند .  ‏‏

 

‏          توضيحات : ‏

‏« الأَمَانَةَ » : مراد از امانت ، اختيار و اراده است كه مدار تكاليف شرعيّه و در نتيجه تعهّد و مسؤوليّت است . پذيرش اين امانت ، بزرگترين افتخار و امتياز انسان است ، و با رعايت آن خوشبخت و با ترك آن بدبخت خواهد بود . بيان اين نكته ضروري است كه همه موجودات عالم در برابر فرمان خدا خاضع و ساجدند و به صورت اجبار ، نه اختيار به انجام وظيفه مشغولند و مسير واحدي را برابر قوانين طبيعي و تكويني مي‌پيمايند ، بجز انسان كه با اراده و اختيار به انجام وظيفه مي‌پردازد و اگر تكاليف شرعيّه را به جاي آورد ، سير صعودي و سرانجام سعادت سرمدي دارد ، و اگر غفلت نمود و طاعات و عبادات را رها كرد ، سير نزولي و سرانجام شقاوت ابدي دارد . البتّه جنّيان نيز در حمل امانت برابر آيات قرآن همچون انسانند ( نگا : انعام‌ / 130 ، اعراف‌ / 179 ، ذاريات‌ / 56 ) . لذا در اينجا مراد از « انسان‌ » دو گروه انس و جنّ است . امّا چون آيه مورد نظر ، موضوع آن انسان است ، تنها از انسان سخن رفته است ( نگا : المصحف الميسّر ) . « أَبَيْنَ » : خودداري كردند . سر باز زدند . مراد اِباءِ عجز و قصور است‌ ؛ نه عصيان و فجور . يعني خويشتن را مستعدّ اين كار عظيم نديدند و اظهار ناتواني كردند ؛ نه اين كه سركشي كنند و مخالفت ورزند . « ظَلُوماً » :  ( نگا : ابراهيم‌ / 34 ) . « جَهُول‌ » : بسيار نادان . صيغه مبالغه جاهل است . « إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً » : اين قيد متوجّه ( حَمَلَهَا الإِنسَانُ ) نيست ، بلكه مربوط به جمله محذوفي است و تقدير چنين است :  ( حَمَلَهَا الإِنسَانُ فَلَمْ يُحْسِنْ حَمْلَها ، وَ لَمْ يُؤَدِّهَا عَلي وَجْهِها ) . به عبارت ديگر ، اين وصف درباره جنس انسان نيست و بلكه متوجّه برخي از انسانها بوده و مراد كساني است كه مقام بزرگ و ارزشهاي والاي انساني را فراموش كنند و خود را اسير و بنده اين خاكدان نمايند . روي هم رفته اين آيه بيانگر عظمت و سعادت و برتري انسانهاي انسان ، بر ساير موجودات جهان ، و حقارت و شقاوت و فروتري انسانهاي ناانسان ، از همه مخلوقات يزدان است .‏

کوه ها، که در قرآن مورد توجه خالق هستی هستند ،مارا بیش از پیش متوجه عظمت کردگار می نمایند،به طوری که در بیش از 35 سوره از سوره های قرآن کریم از آن ها یاد شده و موارد زیادیرا به خود اختصاص داه اند .

بله ،کوه ها،کیلومترها ،در ته ودرون ودل زمین فرو رفته اند ودر اعماق زمین به هم پیوسته اندو همچون زرهی محکم وبا قدرت وبا دوام قسمت پوسته ی زمین را در برابر فشارهای ناشی از مواد درون ومذاب  و طوفان های عظیم ودریاها و اقیانوس ها حفظ می کنند وبا این کار بزرگ به ما زمنیان کمک می کنند .      

‏وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا‏. سوره نبأ آيه  7‏

‏و آيا كوهها را ميخهائي ( براي نگاهداري زمين در برابر فشار موادّ مذاب دروني ) ننموده‌ايم‌ ؟‏

‏         

‏وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ‏. سوره سبأ آيه  10‏

‏ما به داود از جانب خود فضيلت بزرگي بخشيديم .  ( از جمله به كوهها و پرنده‌ها دستور داديم كه ) اي كوهها و اي پرندگان ! با او ( در تسبيح و تقديس خدا ) هم آواز شويد . همچنين آهن را ( همچون موم ) براي او نرم كرديم ( تا در زره‌سازي نيازي به تافتن آن نداشته باشد ) .‏

‏         ‏

‏وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ‏ .سوره غاشية آيه  19‏‏

‏و به كوهها نمي‌نگرند كه چگونه نصب و پابرجاي شده‌      

‏يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا .سوره مزّمِّل آيه  14‏‏‏

‏روزي ، زمين و كوهها سخت به لرزش و جنبش درمي‌آيد و ( چنان كوهها در هم كوبيده مي‌شود كه ) كوهها به توده‌هاي پراكنده و تپه‌هاي ريگ روان تبديل مي‌گردد .‏

‏         ‏

‏وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً‏ .سوره حاقه-آیه 14‏

‏و زمين و كوهها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشي گردند .‏

      

‏وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ‏ سوره قارعة آيه  5

‏         ‏

‏و كوهها ، همسان پشمِ رنگارنگِ حلّاجي شده مي‌شوند .  ‏‏

در ضمن ،جهت اختصار از نوشتن تمام آیه های مربوطه صرف نظر نموده و علاقمندان را به مراجعه به قرآن وسوره های زیر دعوت می نمایم.

بقره:آیه 26

اعراف :آیات 74و143و171

هود:آیات42و43

رعد:آیه 31

حجر:آیه -18نحل:آیات-68-81

بله عزیزان وای بزرگواران : همین کوه ها ی سخت و پابرجا واستوار ومحکم وبلند ومرتفع وهمین کوه های به قول مشهور سربه فلک کشیده،روزی به امر خالق خود از جا کنده می شوند  واخبار وگزارشات  لحظه به لحظه

 ی از زمان پیدایش وخلقت خودرا بدون کم وکاست بازگو نموده  وبرماست که  عبرت گیریم ودر صعودهایمان   زبانمان را با تسبیح وتقدیس ودعهای مأثور   عادت داده و با یاری جستن از ذات باریتعالی خود را در زمره ی مقرّبان ونزدیکان و صالحان قرار دهیم ودر ترویج فرهنگ  استفاده ی صحیح از همه ی نعمت های خدا وعدم تخریب مراتع و کوهستان ها وسرچشمه ها کوشا باشیم و بدی وسیله دین خویشرا به خوبی ادانمائیم .

خواندن دعای سوارشدن به هر مرکبی :

الحَمدُ لِلّهِ الذّی سَخَّرَ لَنا هذا وَماکُنًا لَهُ مُقرِنینَ وَإِنّا إلی رَبَِّنا لَمُنقَلِبون.»

ترجمه شکر و سپاس خدایی را سزا ست که این مرکب را برای ما رام کرد،:ما توانایی آنرا نداشتیم که این مرکب را مسخر خود سازیم، ما همگی به سوی او بر می گردیم).                                                                                                                                                            دعای سفر را به شرح زیر می خوانیم{ خدایا این سفر را بر ما راحت و آسان گردان و دوریش را برای ما گذرا ساز، خدایا تو همراه من در سفری و جانشین من در خانه ام هستی، خدایا پناه می برم به تو از مشقت سفر و از دیدن منظره های زشت و زننده و از نگونسازی مال و عیال و فرزندانم.)

خداوندا :به همه ی انسان ها وبه خصوص به کوهنوردان وهمنوردان عزیز توفیق شناخت   وعمل به دستوراتت را عطا بفرما.

بار الها :کمکمان کن تا بتوانیم از نعمت های  بی شمار تو به خوبی استفاد ببریم .

الهی : به مسولان دلسوز توفیق خدمت  صادقانه  و راه های جلوگیری از مراتع و چراگها و تپه ها و گردشگاه ها وسرچشمه ها و یال ها ودامنه های کوه ها را عنایت بفرما .

درسهایی که می توان از کوه ها گرفت :

1-کوه ها در سرما وگرما ثابت وپابرجا هستند ،پس ما هم باید در سختیها پا برجاباشیم .

2-کوه ها ،از نظر ارتفاع و سختی و تنوع گیاهی ،متفاوتند،پس ما هم همه مثل هم نیستم وباهم تفاوت های داریم.

3- کوه ها با هر بادی از جای خود نمی لرزند ،پس ما هم باید با هر بادی نلرزیم .

4-درون کوه ها پر است از مواد معدنی و چیزهای با ارزش،پس ما هم ارزش های درونی خود را به خوبی بشناسیم و آنها را به خوبی حفظ کنیم .

5-کوه ها مثل آهن قوی در زمین فرو رفته اند و ما هم باید مانند کوه ها در روی زمین زندگی نمایم و برای آبادانی آن بکوشیم.

6-کو ه ها تمیز و پاکند ،ما هم باید پاک باشیم ومحیط خود ودیگران را آلوده نکنیم ؟

7-کوه ها از فرمان خداوند سرپیچی نمی کنند ،ماهم نباید از فرمان های خالقمان سرپیچی کنیم؟

8-کوه ها ،غرور ندارند ما هم باید غرورهای بی جا را کنار بگذاریم.

9- کوه ها ،از ترس وخشیت خداوند گاهی می لرزند و شق می شوند ،و ماهم باید ترس وخشیتمان فقط از خداوند باشد وبس؟

10-کوه  ها باآنکه ظاهراً جامدند ولی طبق ایات قرآنی دائماً در حرکت وتکاپو هستند،پس ما هم نباید از حرکت وتلاش و سعی وکوشش دست برداریم.

11-از بالای کوه ها ،اشیاء و انسان ها و حیوانات بسیار کوچکند وماهم باید بدانیم ذره ای هستیم از جهان هستی و بسیار ریز در مقابل این همه عظمت و قدرت ؛پس بی جا خود را بزرگ نپنداریم؟ واز خود بی خود نشویم؟

12-کوه ها برای هیچ کس امتیاژ ویژ ه قائل نیستند و یا به عبارت دیگر برای اشخاص تبعیض نمی گزارند پس بهتر است ما هم از تبعیضهای بی جا وناروا دوری کنیم .

13-در بالا رفتن از کوه ها نباید عجله کرد و باید یواش ،یواش و قدم به قدم بالارفت ،پس در انجام کارهای فرهنگی وهنری و تربیتی ومعنوی ،عجله نمودن بی معناست .

14-کوه ها برف وباران نزولی را در دل خود ذخیره می کنند تا در فصل تابستان نیز سرسبز باشند واز آبهای ذخیره شده ی خود برای انسان ها وحیوانات و چرندگان وپرندگان و خزندگان و حشرات و…استفاده دارند ،پس ماهم باید به فکر دیگران نیز باشیم و فقط خود و یک وقت را درنظر نگیریم.

15-وقتی که به نوک قله می رسیم ،لازم است طبق سنت رسول الله ،تکبیر بگوییم و خداوند را به بزرگی یادکنیم نه آنکه خدارافراموش نمایم.(اللّه اکبر،اللّه اکبر،اللّه اکبر)

16-برای هر سفری چه به کوه وچه به هرجای دیگر توشه و وسایل سفر،لازم وضروری است ،پس سفر سخت ودور ودراز قیامت را فراموش نکنیم وبرای آن آماده شویم وآنچه را لازم داریم از قبل در این دنیا ،تهیه نمایم .

توشه  ی سفر پر ازگرده  نه ها و تونل های  سخت قیامت عبارتند :ایمان وباور درونی وقلبی-تقوا -انجام اعمال صالح فقط به خاطر رضای اللّه

 

 

مشخصات کوه بُلفت

بُلفت-گُلفت-بُالفتح-

نام کوه

2420

ارتفاع

قطعه ای(گسلی)

نوع کوه

ریواس-کنگر- انواع سبزیجات کوهستانی-انواع گون-پسته ی وحشی-زالزالک-نعناع-یونجه-وسایر گیاهان خوراکی دام وانسان

پوشش گیاهی

گرگ-روباه-خرگوش-کبک-لاک پشت-انواع مارهای کوهستانی-سوسمار-مارمولک-عقرب-رتیل-زاغ-کلاغ-عقاب-لاش خوار-هزار پا-اناع گنجشگ- بلبل- سمندر-

پوشش جانوری وحیوانی

15کیلومتر

مسافت از شهرسردشت

بیوران علیا(بالا)در دهستان بریاجی و بخش مرکزی سردشت

نزدیکترین روستا

ندارد

جان پناه

چشمه ی مشهور کانی رش در کنار جاده آسفالت ودر دامنه جنوبی- چشمه ی مشهور نیشکه در دامنه کوه ودر ضلع شمال غربی کوه با مناظر جالب ودیدنی واستراحتگاه تابستان

سرچشمه طبیعی

قله ای حساس در زمان جنگ ایران وعراق که دارای موقعیت استراتزیک نظامی بوده وعملیات نصر 7 در آن صورت گرفته است.

موقعیت

ششماه از سال بسیار سرد وششماه معتدل(اولین برف درآخر آبانماه وآخرین برف تا تابستان باقی می ماند).

نوع آب وهوا

ضلع غربی وجنوب غربی از کنار جاده ی اصلی سردشت-قلعه دیزه وپاسگاه مرزی برده پهن.بقیه ی مسیر ها فعلاً به علت وجود مین های دوران جنگ مقدور نمی باشد.

مسیرهای صعود در حال حاضر

در غرب دشت وشهر قلعه دیزه عراق با فاصله ی20کیلومتر-در جنوب هوده ران ودشت و بازارچه کیلهو کوه مهم دوپزابا2790متر-در شمال برده سپیان ومالیموس وکوههای روستای هلشوی عراق-درشرق دشت بره پهن و جاده اصلی سردشت قلعه دیزه وپاسگاه مرزی انتظامی برده پهن و دژبانی سپاه و روستای بیوران علیا وکنه مشکه-

کوهای اطراف

سردشت-جاده بیوران سردشت(دژبانی کپران-پُل شکسته- روستای نیشکولان-روستای بیوران سفلی-روستای باوه-روستای بیوران علیا- پاسگاه برده پهن و دژبانی سپاه- دامنه  ی کوه- نوک قلّه در نقطه ی صفر مرزی ودارای میله ی مرزی آهنی نصب شده-

چگونگی مسیر ورود از سردشت

کوهستان دره ی نیشکه وبرده سپیان در شمال وشمال غربی-کوهستان هوده ران و دشت کیله و قون اسب در جنوب-کوهستان باصفا ی زرده لاله در جنوب غربی با چشمه های فراوان جنگل وکوهستان بخش هلشوی عراق در شرق

 

کوهستان های اطراف کوه بلفت

 نوشته شده :احمد ابراهیمی-گروه کوهنوردی قندیل سردشت(24/10/1391
By: احمد ابراهیمی

برچسب ها

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن