آفریننده جهان

  • الله - خداوند

    نیازمندی های جهان به وجود الله

    نیازمندی های جهان به وجود الله نویسنده: محمد غزالی /ترجمه: دکتر محمود ابراهیمی در این نوشته به بررسی وجود الله و نیازمندی جهان به خالق می پردازیم. گاهی اتفاق می افتد که مهندسان و سازندگان بر ساختمان و ایجاد بنای عمارت بزرگی نظارت و سرپرستی می کنند، سپس از آن دست می کشند یا می میرند. و عمارت بعد از…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا