آینده اخوان مصر

  • حركات و احزاب

    اخوان المسلمین از گذشته تا آینده …

    اخوان المسلمین از گذشته تا آینده … ترجمه: پایگاە اطلاع‌رسانی اصلاح کناطح صخره یومًا لیوهنها              فلم یضرها وأوهى قرنه الوعل همانند بز کوهی که به صخره شاخ می‌زند اما هیچ آسیبی به آن نمی‌رساند تنها شاخ خود را خسته می‌کند. «اخوان امروز و دیروز امتی جدیدی هستند که بر حق ایستاده‌اند و به نور خدا راهیاب می‌شوند؛ در خوشی و…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا