خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

تعالیم اخلاقی حیات بخش قرآن

نوشته: حوا امل  حقانیت دین اسلام این دین، کامل و شامل واضح است آنچه این نکته را به اثبات میرساند تعالیم گرانبها و غایه و هدف بس ارزشمند آن میباشد که بیان میکند این دین الهی است و ساخته دست بشر نیست . غایه و هدف نهایی این دین نیل به سعادت دو جهانی انسان است؛ که برای رساندن انسان به آن، راه های رسیدن آنرا خود بیان فرموده؛  اسلام در بخش های مختلف زندگی بشر قواعدی را وضع نموده که تماما مطابق مصالح جوامع بشری بوده از جمله قواعد و تعالیم ارزشمندش تعالیم اخلاقی آن است که قرآن آنرا …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@