خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

لُرها و لرستان و ارتباطشان با کُردها

لُرها و لرستان و ارتباطشان با کُردها نویسنده: احمد قاضی بعضی از مورخین بویژه تاریخ نویسان ایرانی در دوره معاصر لرها را کُرد نمیدانند و حتی بر روی این مسئله در بین خود لرها نیز به تحریک و تبلیغ می پردازند و نیات سیاسی خود را که همان ایجاد تفرقه و نفاق بین لرها و کُردها است اعمال می کنند و در این راستا اختلاف شیعه و سنی را نیز مورد استفاده ابزاری قرار میدهند.ما در اینجا به نوشته های میر شرفخان که مورخی صادق و عالم بوده و به اوضاع و احوال روزگار خود و قرون ما قبل آن …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@