اسلام و مکتب های اقتصادی

  • اندیشه

    اسلام و مکتب های اقتصادی معاصر، سرمایه داری و کمونیسم

    اسلام و مکتب های اقتصادی معاصر، سرمایه داری و کمونیسم نویسنده : دکتر یوسف قرضاوی / مترجم: عبدالعزیز سلیمی از اصول و قواعدی که اقتصاد اسلامی بر آن ها استوار گردیده به این حقیقت پی می بریم که «اقتصاد اسلامی» اقتصادی است که با نظام های اقتصادی متمایل به چپ و راست که آن ها را کمونیسم یا سرمایه داری…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا