اینستاگرام

  • مطالب جدیدجوان و اینترنت

    روش ها کنترل و مدیریت نوجوانان و جوانان در استفاده از اینترنت

    روش ها کنترل و مدیریت نوجوانان و جوانان در استفاده از اینترنت نویسنده: ابوالقاسم شکیبا هر چند اینترنت محیطی است که به نوجوان کمک می‌کند تا فردی مستقل بوده و جهان اجتماعی مخصوص به خود را دارا باشد ، ولی این به این معنا نیست که والدین نبایستی خود را درگیر فعالیت‌های اینترنتی نوجوانانشان بکنند . بلکه دقیقاً عکس این…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا