خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

بنیاد گرایی اسلامی (اسلام دین میانه و پیشرفت )

محمّد سعید عشماوی/مترجم: امیر رضایی این اصطلاح که از بستر فکری و اجتماعی امریکای شمالی وام گرفته شده و به بستر عربی _ اسلام بی قید و شرط انتقال یافته است، تفاوت های مهم بین مسیحیت نخستین و اسلام را _ آن چنان که مسلمانان اولیه می زیستند _ نادیده می کیرد. مسیحیان سه قرن اول، چنانکه خوانش انجیل ها به ما نشان می دهد

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@