خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

نقد دیدگاه ابوزید و دیگران در باب تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه

قرآن

نقد دیدگاه ابوزید و دیگران در باب تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه تألیف و تحقیق: کمال روحانی قبل از این که دیدگاه ابوزید و دیگران را در باب تأثیرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه به بوته ی نقد بکشانیم، لازم است کمی به جلوتر برگردیم و آن، همان مقطع زمانی است که دانشمندان غرب به خاطر عدم همخوانی محتویات کتاب مقدس با علوم و داده های روز به این باور رسیدند که باید متون مقدس را در افق تاریخی معنا کرد و این که آن متون برخاسته یا محصول فرهنگی زمان خود هستند. این اندیشه ابتدا از جانب مستشرقین به حوزه …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@