تردید در دین

  • اندیشه

    پیشرفت مادی و پیدایش شک و تردید در دین

    نویسنده:فرید وجدی / مترجم: ابوبکر حسن زاده چرا هر چه انسان از جنبه ی مادی پیشرفت می کند از لحاظ دینی ضعیف تر و عقایدش سست تر و متزلزل تر می گردد؟ این تلازم و ارتباط شدید بین علم طبیعی و انحراف از دین چیست؟ اگر این موضوع خاص یک ملت و یک جامعه می بود، می گفتیم این امر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا