ترک نماز

  • عبادات

    اهمیت نماز و عواقب ترک نماز در دنیا، هنگام مرگ و داخل قبر

    اهمیت نماز و عواقب ترک نماز در دنیا، هنگام مرگ و داخل قبر نوینسده :صلاح الدین توحیدی نماز نه تنها یکی از حقوق اسلام بر گردن مسلمانان است؛ بلکه ستون دین است (حدیث). اگر ستون خیمه ای بیفتد، آن خیمه سقوط می کند و با طناب و میخ های اطراف (احکام دیگر اسلام) راست نمی شود، اما اگر ستون آن…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا