تضرع

  • رمضان

    چرا دیگران در رمضان گریه می کنند ولی من نمی توانم؟

    چرا دیگران در رمضان گریه می کنند ولی من نمی توانم؟ ابراهیم الحمد / ترجمه: ابوعمر انصاری از اسباب رستگاری و پیروزی در امور دین و دنیا این است که انسان با نفس خودش روراست باشد و عذرتراشی نکند تا مبادا مرگ او را غافلگیر کند و پشیمانی به سراغش بیاید ولی پشیمانی دیگر سودی نداشته باشد. برادر و خواهرم:…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا