تضرع

  • رمضانتصویر چرا دیگران در رمضان گریه می کنند ولی من نمی توانم؟

    چرا دیگران در رمضان گریه می کنند ولی من نمی توانم؟

    چرا دیگران در رمضان گریه می کنند ولی من نمی توانم؟ ابراهیم الحمد / ترجمه: ابوعمر انصاری از اسباب رستگاری و پیروزی در امور دین و دنیا این است که انسان با نفس خودش روراست باشد و عذرتراشی نکند تا مبادا مرگ او را غافلگیر کند و پشیمانی به سراغش بیاید ولی پشیمانی دیگر سودی نداشته باشد. برادر و خواهرم:…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا