خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

جایگاه و نفوذ اخوان المسلمین در مصر از دید آمار و ارقام

جایگاه و نفوذ اخوان المسلمین در مصر از دید آمار و ارقام ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺸﻮﻻﺩﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﮐﺶ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﮐﻮﺩﺗﺎﯼ ﻣﺼﺮ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ: ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﯼ ﺍﺳﺎﺗﯿﺪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻭ ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﯼ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۷۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻋﻀﻮ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪﯼ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۴۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺧﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺘﮑﻔﻞ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻭ ﻧﯿﻢ ﻣﻠﯿﻮﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﯼ ﻣﺼﺮﯼ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺍﺳﺖ، ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۳۰۰ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺣﺎﻓﻆ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ …

ادامه نوشته »»»

اخوان المسلمین از ایدئولوژی گذشته و رویکردش فقه مقاصد است

اكنون اخوان‌المسلمين بسيار به روز شده و از ايدئولوژي گذشته و به كار تشكيلاتي و حزبي مي‌پردازد و از دولت توقع اسلامي كردن جامعه را ندارد. راشد الغنوشي در پاسخ به برهان غليون گفت علاقه‌مندي به اسلامي شدن جامعه به معناي اسلامي كردن دولت نيست درست است كه آنها همزمان با دموكراسي‌سازي به شريعت هم اهميت مي‌دهند اما برايشان مهم نيست كه دولت كشور هم بايد اسلامي باشد و از طرف اسلامي شدن دولت، جامعه اسلامي شود.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@