خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

جماعت دعوت و اصلاح؛ حزب سیاسی یا سازمان مردم‌نهاد؟

جماعت دعوت و اصلاح؛ حزب سیاسی یا سازمان مردم‌نهاد؟ نویسنده: متین لطفی پیش از معرفی جماعت دعوت و اصلاح، مایلم جامعه و بخش‌های تشکیل‌دهنده‌اش را به همراه بخشی از فرایندها و روابط آن‌ها، آنالیز نمایم و سپس ارتباط جماعت را به عنوان یک سازمان، با هریک از بخش‌های مربوطه، مورد اشاره قرار دهم. هر جامعه‌ای، متشکّل‌ از سه بخش اصلی است که عبارتند از «بخش عمومی» «بخش خصوصیِ سودآور» و «بخش خصوصیِ غیرسودآور» که تعامل این سه بخش در شکل زیر، نمایش داده شده است:  سه نهاد مذکور یعنی «دولت» «بازار» و «جامعه‌ی مدنی» سه ابزار اساسی مدیریّت‌‌گرایی در جامعه هستند …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@