حقوق زبانی اقلیت

  • سياسي اجتماعي

    ضرورت پرهیز از یگانگی فرهنگی و زبانی

    نگاهي به حقوق زبانی و مطالبات گروههای اقلیت نويسنده: حیدر غلامی / پاوه در جامعه‌ی کنونی سخن گفتن، تحلیل و نقد کردن دقیق، کاری است سخت و دشوار. " همین که لب به سخن می گشایی از تو می پرسند موضعت کدام است؟ نام حزبت چیست؟ طرفدار کدام دسته ای؟ و آنگاه بدون اینکه منتظر پاسخ بمانند، خود پاسخ این…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا