حقيقت شكر مظاهر رحمت خداوند اسماء الحسني ناصر سبحاني

  • الله - خداوندتصویر حقیقت شکر در ارتباط با مظاهر رحمت خداوند

    حقیقت شکر در ارتباط با مظاهر رحمت خداوند

    نويسنده: استاد شهيد ناصر سبحاني شكر در اصل به معني ( پرده برداشتن از روي چيزي) است كه مقلوب آن يعني(كشر) نيز به همين معني است. (كشر عن اسنانه) يعني در هنگام خنديدن دندانهايش آشكار شد.براي تحقق شكر به صورت كامل، مسئله پرده برداشتن بايد در چند مرحله انجام گيرد كه عبارتند از: . . .

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا