حق در برابر باطل

  • دعوت و داعیحق و باطل

    موانع پیروزی حق در برابر باطل

    نویسنده: : دکتر عبدالکریم زیدان/ مترجم : جلیل بهرامی نیا تحقق سنت الهی حمایت از مؤمنان، نیازمند این است که مسلمانان از موانع پیروزی دوری کرده و شخصیت و رفتارهای خود را از این گونه موانع بپیرایند. موانعی همچون: همستیزی و سرپیچی از دستور فرمانده، سرمستی و ریاکاری. غرور و سرمستی و از سرِ فخر فروشی و گردنکشی یا ریاکاری…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا