خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

نبرد امروزین ما …

حق و باطل

نبرد امروزین ما … نوشته: محمد الظبی / ترجمه: عبدالخالق احسان   نبرد امروز ما، نبرد بین آزادی و اسارت است. نبرد بین عاشقان مساوات و برابری و عاشقان استبداد. نبرد مکتب، مدرسه و دانشگاه با نادانی، مغاره نشینی و زندان. نبرد بین دارندگان شهادت نامه و اسناد برتر تحصیلی و بین بیسوادان و تفنگ داران. نبرد بین دکترها و پرستاران زندگی ساز و بین ستمگران و تیراندازان مرگ آفرین. نبرد بین کسانی که از دین شان حمایت و دفاع می کنند و آنانی که دین شان را دشنام می دهند و دین ستیزی می کنند. نبرد بین حافظان قرآن …

ادامه نوشته »»»

بررسی اختلاف وعده ی حق با وعده ی باطل در قرآن

نویسنده: دکتر صلاح عبدالفتاح الخالدی / مترجم:مجتبی دوروزی با توجه به این که خداوند خلاف وعده نمی کند، و به دلیل این که به وعده ای که به بنده داده وفا می نماید، و وعده اش را برای بندگان عملی می نماید، زیرا او راستگوترین در ادای وعده و سخن است، بدین خاطر وعده ی خود را به وعده ی حق توصیف نموده است. یعنی: آن وعده، وعده ای حقیقی و واقعی است، وعده ای که به شکل عملی در واقعیت به تحقق می پیوندد.

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@