رهنمود هائي از استاد ناصر سبحاني

  • دعوت و داعی

    رهنمود هائی از استاد ناصر سبحانی

    استاد شهید ناصر سبحانی دعوتگری که می خواهد دیگران را به راه عبودیت بکشد ، باید هر شب بخشی از آیات قرآن را تلاوت کند . این آیات را می تواند به صورت عادی در غیر نماز یا هنگام نماز نافله بخواند ، همچنین می تواند بخشی از این آیات را در نماز مغرب و عشاء بگنجاند .

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا