روح نماز

  • عباداتناصر سبحانی

    هدف از اعمال و گفتار نماز چیست؟ هدف اصلی نماز خواندن چیست؟

    هدف از اعمال و گفتار نماز چیست؟ هدف اصلی نماز خواندن چیست؟ نویسنده : استاد شهید ناصر سبحانی  در باره این نکته بنیادین باید مفصل سخن گفت که این رفتار و سخنانی‌که نماز نامیده می‌شوند، خود مقصود به ذات نیستند، بلکه در این کردار و سخنان حقیقت و روحی نهفته است که بایستی تحقق یابد؛ و گرنه هیچ ارزشی برای…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا