فضیلت نماز جماعت

  • عباداتنماز جماعت

    فضیلت نماز جماعت و خطرات ترک جماعت

    فضیلت نماز جماعت و خطرات ترک جماعت : دکتر عمرو خالد /مترجم: محمد ابراهیم ساعدی رودی رسول الله می فرماید: (صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بسبع و عشرین درجه) (نماز جماعت از نماز تنها، بیست و هفت درجه بهتر است) همچنین می فرماید: (من صلی العشاء فی جماعه فکانما قام نصف اللیل و من صلی الصبح فی جماعه فکانما…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا