فعالیت جمعی و گروهی

  • جوانان

    نقش کار و فعالیت جمعی و گروهی در زندگی ما

    نقش کار و فعالیت جمعی و گروهی در زندگی ما نویسنده : آبتین امیری   به جرأت می توان یکی از عوامل عقبگرد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مسلمانان در قرن های اخیر را فقدان فرهنگ و روحیه ی جمعی و شورایی دانست. هنگامی که مسلمانان به گروه گروه تقسیم شدند و در تصور هر گروه فردی وجود دارد که…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا