فوتبال ورزش بازی تیم تعصب فوتبالیست

  • جوانان

    تحلیلی در مورد تعصّب در فوتبال

    دکتر احمد شبلی / مترجم: دکتر سید محمود اسداللهی این بحث ما را به موضوع مهمّی رهنمون می شود که بیشتر کشورها در زمان حاضر به سوی آن می روند و آن عبارت از تعصب ناخوشایندی است که نسبت به بازی فوتبال می­شود. اصل ورزش این است که انسان شخصاً به آن بپردازد، همان طور که گذشت، زیرا ورزش به…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا