ماهیت تربیت

  • تربیت فرزندان

    ویژگی های تربیت ، ماهیت تربیت و عوامل موثر بر تربیت

    ویژگی های تربیت ، ماهیت تربیت و عوامل موثر بر تربیت نویسنده : حسن ملکی (قاسم) ویژگی های تربیت ۱.گسترده تربیت وسیع و همه جانبه است      گستردگی و همه جانبه بودن تربیت از چند محور قابل توجه و تامل است. محور اول این که در ابتدا مبانی اعمال، اعمال تربیتی بر دیگران بر اساس سن عقلی تنظیم شده بود.…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا