مسلمان عقیده اسلام عقايد

  • عقیده

    مسلمان بودن در عقیده يعني چه ؟ 19 نكته اساسي

    نويسنده:استاد فتحی یکن / مترجم:عبدالعزیز سلیمی شرط نخست در گرویدن و وابستگی به دین اسلام برخوردار بودن از «عقیده» صحیح و «جهان بینی» سالم است. عقیده ای سازگار و هماهنگ با کتاب خدا و سنت رسول او و باورمند گردیدن به باورهای مسلمانان صدر اسلام تردیدی در تقوایشان وجود ندارد.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا