ناس

  • قرآنPhoto of فرق های مهم میان نسخ به معنی خاص و تخصیص

    فرق های مهم میان نسخ به معنی خاص و تخصیص

    فرق های مهم میان نسخ به معنی خاص و تخصیص نویسنده : پروفسور مصطفی ابراهیم زلمی/ ترجمه: ابوبکر حسن زاده   فرق اساسی بین نسخ و تخصیص کسی که به دقت آیاتی را که متأخرین (اعم از علمای اصول و مفسرین و غیره) آن ها را منسوخ دانسته اند، بررسی کرده باشد، برایش معلوم می گردد که این آیات منسوخ…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا
بستن