نصیحتی از ابن قیم جوزی

  • قرآن

    نصیحتی از ابن قیم جوزی

    نصیحتی از ابن قیم جوزی علامه امام ابن قیم جوزی بسیار در فضای قرآن کریم اوج گرفته است و آثار این اوج گرفتن ها در میان تألیفاتش پخش و پراکنده است، می کوشیم که با برخی از آن ها را در این نوشتار  به سر بریم. سخنان او را با اندکی تصرف که در خور اینجاست نقل می کنم. ایشان…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا