وصایای امام عبدالقادر گیلانی

  • smsنكته سخن نيكو

    وصیت حضرت امام عبدالقادر گیلانی به فرزندش

    ترجمه: :عبدالسلام ملکی فرزندم! تقوا داشته از احدی جز خدا مترس، به غیر از او امید نداشته باش، جز او را شایسته اعتقاد مدان و تنها بدو پناه بر، چه! یگانه برآورنده ی حاجات بندگان اوست. فرزندم! پیوسته دانش بیاموز به امید اینکه خدای بزرگ من، تو و جمله ی مسلمانان را کامیاب گرداند.

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا