وهاب

  • الله - خداوندوهاب

    اسماءالله، درس ششم، هبه/وهاب

    اسماءالله، درس ششم، هبه/ وهاب   وهاب و بررس آن ما دخر جهانِ علت و معلول زندگی میکنیم. جایی که هر عملی، عکس العملی داره که دیر یا زود بازتابش تو زندگیمون نمودار میشه. هِبِه، یک هدیۀ خاص یا بازتاب غیرمنتظرست که نصیبمون میشه، بدون اینکه علت مشخصی داشته باشه. مثل وقتیکه یکی بچه دار میشه، با وجود اینکه پیر…

    ادامه »»»
دکمه بازگشت به بالا