به کانال تلگرامی نوگرا بپیوندید»»» @eslahe کانال نوگرا @eslahe
سياسي اجتماعي

پارلمان ابليس

 

پارلمان ابليس

استاد اقبال لاهوري

 

در آخرين ديوان شعر علامه اقبال به نام (ارمغان حجاز )قصيده ي عجيبي وجود دارد كه در اين قصيده جلسه اي پارلماني را ترسيم نمو ده است كه شيطان جهان و نمايندگان نظامهاي شيطاني ،مكتب ها ،نهضت ها و جنبشهاي اسلامي و سياسي روز را كه نضام آنها را تهديد مي كنند و سدي در برابر اهداف آنها قرار دارند ،مور د برسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهند ،در اين جلسه كه به رياست ابليس برگزار مي شود ،ابتدا هر كدام از نمايندگان ،راءي خود را ارايه مي دهند و سپس رئيس مجلس پس از برسي آرائ دستور نهاي خود را كه بر خاسته از تجربه ي طولاني و مطالعه ي وسيع مي باشد ،اظهار مي دارد .خلاصه ي رائي ابليس اين است كه : مسلمان دشمن شماره يك و تنها مبارزي است كه نظام ما را تهديد مي كند و مي تواند آن را از پاي در آورد ،مسلمان شراره اي است ، كه به سرعت ،تبديل به آتش مي شود ،پس مصلحت در اين است كه دوستان تمام قدرت و تفكر خود را در راه نابودي يا تضعيف و يا غافل ساختن او بسيج كند ،در اين قصيده ،بسياري از واقعيت ها در راستاي وصف مسلمانان و اتلاعاتي از ساير مذاهب سياسي و رهبران آنها وجود دارد كه دانستن آنها مفيد است ،اينك گزارشي فشرده از اين جلسه تقديم حضورتان مي گردد :

(( شيطان و معاونان و مشاوران ابليس ،در مجلس شوراي خويش جلسه اي تشكيل دادند و پيرامون مسايل جهان و خطر هاي كه در آينده نظام شيطاني آنان را تهديد مي كند ،بحث و تبادل نظر كردند يكي از شياطين ،جمهوري شدن مملكت ها را خطر بزرگ برنامه هاي شيطاني دانست ، شيطان ديگري گفت :از جمهوري شدن مملكت ها ناراحت نباشيد ،زيرا جمهوري پرده اي است بر روي سلطنت هاي استبدادي كه نام آن عوض شده است ،ماييم كه لباس جمهوري را به سلطنت پوشانده ايم ،ما ديديم كه نزديك است كه مردم به هوش آيند و عظمت خود را در ك كنند و از زير بار اراده ي پادشاهان شانه تهي كنند و انقلابي به راه بيا ندازند كه عاقبتش براي ما ناگوار باشد ،ما براي جلوگيري از يك انقلاب واقعي يك انقلاب ظاهري (جمهوري ) به راه انداختيم كه در حقيقت ماسك جديد پرده ي تازه اي بر روي همان سلطنت هاي استبداد است .

ما مردم را به جمهوري شدن و الغاي رزيمهاي سابق سر گرم كرديم در حالي كه روح رزيم استبدادي همچنان باقي بود ،خلاصه از جمهوري بودن ناراحت نباشيد مگر نمي بينيد كه صورت حكومتهاي جمهوري غربي زيبا است ولي باطن آن تاريك تر از چنگيز است ؟)) شيطان سوم :اگر روح استبداد در باطن جمهوري باقي باشد ما غمي نداريم ،لطفاً آقاي نائب رئيس در باره ي مصيبت بزرگ ((كارل ماكس )) يهودي چند جمله توضيح دهد ،زيرا وي پيغمبر نيست ولي نوشته ها يش مانند نوشته ي پيغمبران دست به دست مي گردد و غلامان را به جنگ اربا بان بر انگيخته و انقلابي به وجود آورده و پايه هاي آقاي و حكومتها را سست كرده است )).

شيطان چهرم رئيس را مخاطب قرار داده چنين گفت :گر چه ساحران اروپا پيرو تو هستند ولي من اعتقاد به هوش آنان ندارم ،اما ماركس يهودي كه نسخه اي از مزدك (رهبر و مؤسس كمونيست ايراني است ) نزديك است كه انقلابي جهاني بر پا كند .

فقيران شانه به مقام سلطنت زده و ذليلان ،طالب عزت شده اند و ما از مردم كمونيستي ناراحتيم زيرا رياست و آقايي ما در اثر تغيير برنامه ها از بين خواهد رفت

و دنيا زير و رور خواهد شد )) شيطان پنجم ،رئيس مجلس ،گفت همچنان زمام عالم به دست من است و در آن تصرف مي كنم و هر چه بخواهم انجام مي دهم و به زودي دنيا وضع تازه اي به خود مي گيرد .وقتي توجهي به ملتها و دولت هاي اروپاي نماييم ،آنان مانند درندگان به جان هم افتاده اند و هر كدام ديگري را پاره مي كنند من وقتي ورد شيطان خود را در گوش سياستمداران و روحانيون اروپا مي خوانم آنان به كلي حواس خود را از دست داده و ديوانه مي شوند ).

((در باره يكمونيسم بايد گفت كفاصلهي كه فطرت بين انسانها به وجود آوردا است با منطق اشتراكي مزدك و مارك بر طرف نمي گردد ،و اين دسته مردم فقير و نادان مرا به وحشت نمي اندازد ،اگر وحشت و ترسي باشد بايد از مسلمانان  ترسيد .من از ملتي مي ترسم كه هميشه شعله هاي انقلاب در باطن آنها مانند آتش زير خاكستر

پنهان است و روزي ظاهر مي شود )) (( مسلمين گر چه به صورت عمومي در خواب غفلت فرو رفته اند امات در اين ملت مردمي هستند كه از بستر ها ي استراحت كناره گرفته و اشك بر صورتشان جاري است (و براي نهضت و قيام آماده اند) آگاهان ميدانند كه خطر فردا (براي شهوت پرستي )اسلام و مسلمين هستند ، نه مرام اشتراكي ،من مي دانم كه اكنون اين ملت قرآن را رها كرده اند و مانند ملت هاي ديگر فريفته ي مال و جاه شده اند ،من مي دانم كه اين پرده سياه شب بر سر شرق سايه افكند ه است و ملت  مسلمان شرقي اين قدرتي را كه بخواهند ،اكنون به پا خيزند و دنيا را تكان داده و روشن كنند ندارند ،اما مي ترسم كه انقلاب زمانه آنان را بيدار كند و شريعت محمدي آشكار گرددمن شما را از دين محمد (ص) مي ترسانم ،زيرا اسلام است كه به پراكندگي ها سر و سامان مي دهد اسلام دين شرف و كرامت دين امنيت و عفاف است ،دين مروت و شجاعت است آئين مبارزه و جهاد است مسلك مبارزه با بنده پرستي است ،اسلام فرقي بين ثروتمند و گدا قائل نيست ،اسلام ثروتمند را بر فقر مقدم نمي دارد ،اسلام ثروتمند را جانشين خداوند مي داند كه از احوال فقرا برسي كند ..((آيا انقلابي مهمتر و برتر از انقلاب آيندهاسلام است آيا اسلامي كه مي گويد (زمين مخصوص خدا است نه ملك پادشاهان )جنگ مرزي و جهاني را برطرف نمي سازد و با همين يك ماده ،اختلاف نزادي را برطرف نمي سازد و جهان را حكومت واحد نميداند ؟

من از شما خواهش مي كنم كوشش كنيد كه اين دين از چشم مردم جهان مخفي باشد .من شادم كه امروز مسلمانان از جهت قدرت و ايمان ضعيفند .ما بايد مسلمانان را همچنان سرگرم مسائل كلام و الهيات و تأويل قرآن كنيم تا از نهضت منصرف گردند بگذاريد مسلمانان چيزي نشنوند و همچنين در خواب سنگين بمانند ،زيرا اگر آنان بيدار شوند طلسم ما را مي شكنند و مشكلات ما را حل مي نمايند و با اذان و تكبير خود سحر و افسون مارا نابود مي سازد .

سعي كنيد اين شب تاريك كه بر سر آنها سايه ي شوم افكنده ،طولاني شود و فجر و پيروزي و اميد را نبينند ،مسلمانان را از كار و كوشش باز داريد تا در ميدان مسابقه ي جهاني عقب بمانند ،براي ما بهتر است كه مسلمانان همچنان ذليل و بنده ي ديگران باشند ،اي واي بر آن روزي كه اين ملت از خواب بيدار شود ،اين ملتي كه دين و آيينشان عهده دار شده و سوگند ياد كرده كه جهان را تحت نظر گيرد و در جهت خير و صلاح پيش ببرد .

توطئه اهل باطل عليه مسلمين

در حال حاظر ،شياطين انس و جن به هدف خود رسيده اند و اين توطئه ي زير زميني و نقشه ي سازمان يافته اي بود بر ضد اسلام و نسلهاي آينده ي اسلامي بزرگترين چيزي كه دشمن آنرا حايز اهميت دانسته و در سر لوحه ي برنامه ي خود قرار داده است عبارت است از خاموش ساختن شعله ي ايمان كه همواره همچون آتش زير خاكستر در وجود مسلمانان قرار دارد و همچنين عار ي ساساختن مسلمانان در كشور هاي عرب و عجم ،از غيرت ديني و عاطفه ي اسلامي كه انسان را به فداكاري و جهاد و تحمل سختيها در راه خدا و انقلاب عليه باطل بر مي انگيزد ،ابليس نيز دوستان و لشكريان خودرا به اجراي همين اصل سفارش كرده است ،دكتر محمد اقبال در قصيده اي تحت عنوان ((وصيت و دستور ابليس به شاگردان سيا سي اش )) مي گويد : شيطان به شاگردان خود گفت L(( 1- سعي كنيد روح محمدي را از كالبد مرد مجاهدي كه بر فقر و تنگدستي صبر مي كند و از مرگ نمي هراسد ،بيرون كنيد تا در مقابل تنگدستي تاب تحمل نداشته و از مرگ بهراسد .2- افكار غربي را در ميان عربها منتشر كنيد و ميراث ديني اهل حرم را از آنها بستانيد تا بدين وسيله اسلام را از حجاز و يمن (مركز اصلي آن )بيرون كنيد .3- افغانها داراي غيرت ديني هستند ،براي نابود ساختن غيرت ديني آنها ،بايد طلاب و علما ورهبران ديني آنان را سركوب كنيد و از وطن اخراج نماييد)).

نزديك ترين راه براي رسيدن به اين هدف ،آموزش بود كه مي توانست روح دين و عواطف و تفكر اسلامي را از جوان مسلمان سلب نمايد و به جاي ان طبيعت مادي گراي و دنيا پرستي و انحراف اخلاقي و عدم ااعتماد به نفس و شك در دين را پديد آورد ،شاعر هندي ديگري به نام ((اكبر اله آبادي ))ميگويد ،فرعون مصر بسيار كار اشتباهي را مرتكب شد كه براي جلوگيري از غايله و انقلاب آينده بني اسرائيل ،اقدام به كشتن فرزندان آنان نمود و موجبات بد نامي خود را فراهم آورد ،اگر او اندكي بهرهاي از دور انديشي و ابتكار عمل داشت ،به جاي اعدام و تبعييد ،يك باب مدرسه و دانشگاه تائسيس مي كرد و فرزندان بني اسرائيل را مطابق دلخواه خود تربيت مي نمود و افكار آنان را طوري شستشو مي داد كه مجالي براي شعوي ديني و غيرت قومي و تفكر به چيز ي ديگ ،غير از منصب و شغل و درآمد و حقوق ماهيانه ،باقي نمي ماند ،اگر فرعون ،براي اجراي چنين طرحي موفق مي شد گذشته از اينكهبه آساني به هدف خود مي رسيد در ميان مردم به لقبهاي مانند ((دانش دوست ))و ((مربي نسل جديد و فرهنگي واراسته ))و القابي از اين قبيل معروف مي گشت و مدالهاي افتخار نيز دريافت مي نمود .

بيداري اسلامي

گرچه اهل باطل در اجراي نقشه ي خود موفق شده اند اما اقبال معتقد است كه حوادث و صدمه هاي سياسي مسلمين را بيدار ساخته و زمزمه ي زنگي را در گوش آنها خوانده است ، در قصيده ي طلوع اسلام مي گويد : " هرگاه ستارگان تيره و بي نور شدند بدان كه شب سياه به پايان رسيده است ، به زودي بامداد طلوع مي كند و خورشيد از افق سر مي زند ، فشارها و حوداث مسلمين را بيدار كرد و طوفان غرب گرائي ، آنها را به سوي اسلام سوق داد و رد رگهاي  مرده ي  مشرق ، دوباره خون زندگي را به جريان انداخت همانا از تلاطم دريا گوهر سيراب مي شود ، اين رازي است كه ابن سينا و فارابي آن را در نمي يابند ، مؤمن بار ديگر در پرتو حوادث ابهت دولت تركيه ( عثماني ) ذكاوت هندي و نطق عربي را  باز مي يابد " در بيتي ديگر مي گويد : " با اين حال اقبال از كشت ويران خود ( ملت مسلمان ) مأيوس نيست ، زيرا اين خاك حاصلخيز است با اندك آبياري محصول فراوان مي دهد . "

 

مسلمان باني جهان جديد

 

محمد اقابل ‹ رح › معتقد است كه تمدن غرب نقش خود را ايفا نموده و آخرين تير را از تركش خود رها كرده است و اينك زمان سستي و پيري او فرا رسيده است و كمانند ميوه ي رسيده بزودي از  شاخه ي درخت جدا مي گردد ، جهان جديد در حال احتضار به سر مي برد و رد آينده ي نزديك از  هم خواهد پاشيد ، و به جاي آن جهاني جديد ، بنا خواهد شد ، به نظر اقبال نقشهي جهان جديد را كسي نمي تواند ترسيم كند ، جز وارثان ابراهيم  و محمد ( س) كه رهبري و هدايت جهان را به عهده دارند ، كساني كه ديروز ، بيت الحرام را بنيان گذاري كردند ، اينجا است كه اقبال فرياد بر مي آورد و بر سر مسلمان خواب آلود فرياد مي زند و مي گويد : " ترا به خدا سوگند از  خواب بيدار شو كه فساد زمين و زمان را فرا گرفته است و اروپائي ها دنيا را به تباهي كشيده و جهان  از ظلم وستم و فساد آنها به ستوه آمده است ، خداوند زمين را پاك آفريد و  ان را محل سجده و عبادت قرار داد ، اما اروپائيها ( و عاملان و نوكران و سرسپردگان آن در شرق )  آن را كارخانه ي شراب سازي ، قمارخانه و محل ترويج فسق و فساد و چپاول قرار داده اند ، اكنون وقت است كه باني بيت الحرام و حامل رسالت اسلامي برخيزد و فساد  آنها را به اصلاح تبديل كند و اين خانه را بر اساس بناي ابراهيم و محمّد عليهما السلام ، بار ديگر تعمير و بازسازي كند .

 

عالم همه ويرانه زچنگيزي افرنگ

معمار حرم باز به تعمير جهان خيز 

———————————————————————

منبع : شگفتيها انديشه ي اقبال

مؤلف : استاد ابوالحسن علي حسني ندوي

مترجم : ابو شعيب عبدالقادر دهقان

انتشارات : شيخ الاسلام احمد جام

 

یک نظر

  1. به نام خدا
    من داشتم این متن را تایپ کنم و در وبلاگ و صفحه ی فیسبوکم بزارم کمی تایپ کردم ولی الان به صورت اتفاقی با این مواجه شدم بسیار خوشحال شدم خداوند شمارا خیر دهد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا
بستن