سياسي اجتماعيمطالب جدیدمقالات

درس های از پیروزی اردوغان در مقابل کودتاچیان

درس های از پیروزی اردوغان در مقابل کودتاچیان

نوشته: د. محمود لملوم / ترجمه: عبدالخالق احسان

درس های از پیگیری تلاش های کودتاچیان علیه اردوغان و ناکامی شان می توان آموخت، این درس ها را به ربانی، رهبری، اداری و ملی تقسیم نموده ام و به توفیق الهی به بیان این درس ها می پردازم.

درس های ربانی:
۱- الله متعال مؤمن قوی را که از اسباب استفاده کند، نصرت می دهد.

۲- اهمیت دعا و نماز شب، دعا و نمازی که مردم به موقع مقابله با مشکلات بیشتر نیازمند آن اند.

۳- الله متعال پاداش نیکوکاری را به نیکویی می پردازد، اردوغان از میلیون ها پناهنده سوری، لیبیایی، یمنی و مصری حمایت و پشتیبانی کرد و الله متعال او را حمایت نمود.

۴- نشانه های نصرت و تمکین مسلمانان آغاز گردیده است و در آینده این پیروزی ها به اذن الهی بهتر و بیشتر خواهد بود.

۵- کسی که الله متعال همراه او باشد، هرگز امریکا و روسیه و توطئه های جهانی به او ضرر رسانده نمی توانند.

۶- مساجد نقش فعالی در تقویت نیروی دفاعی ملت دارد ( تکبیرها، درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم، دعا و تضرع )

۷- عقیده ولاء و براء ( دوستی و دشمنی )، محبت به خاطر الله متعال به تمام قوت در عطوفت و دعای مسلمانان در تمام جهان آشکار گردید. { وَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا مَا أَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ} [الأنفال: ۶۳] و ( خدا بود که عربها را با وجود دشمنانگی شدیدشان در پرتو اسلام دگرگون کرد و ) در میان آنان الفت ایجاد نمود ( و دلهای پر از حقد و کینه آنان را به هم نزدیک و مهربان کرد ، به گونه ای که ) اگر همه آنچه در زمین است صرف می کردی نمی توانستی میان دلهایشان انس و الفت برقرار سازی . ولی خداوند ( با هدایت آنان به ایمان و دوستی و برادری ) میانشان انس و الفت انداخت ، چرا که او عزیز و حکیم است ( و بر هر کاری توانا ، و کارش از روی فلسفه و حکمت انجام می پذیرد ) .

۸ – {وَلَنْ تَرْضَى عَنْکَ الْیَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [البقره: ۱۲۰] یهودیان و مسیحیان هرگز از تو خوشنود نخواهند شد ، مگر این که از آئین ( تحریف شده و خواستهای نادرست ) ایشان پیروی کنی .

۹- برنامه و پروژه اسلامی با قوت در حالت صعود است؛ اگر چه با مشکلات و خمیده گی های روبرو می باشد.

۱۰ – لشکریان الهی، مؤمنان را حمایت می کنند. ( ایجاد ترس در دل های کودتاچیان، ثابت ماندن قلب های ملت، ثابت ماندن قلب های قیادت و رهبران ).

۱۱-  لشکر زمانی تحرکات شان را به تأخیر انداخت ( تلاش گرفتاری اردوغان از محل اقامت اش؛ اما بعد از سفر ایشان، هوتلی که اردوغان در آن بود را مورد حمله قرار دادند؛ اما بعد از بیرون شدن او از هوتل، توفیق پولیس و امنیت به حرکت سریع و عاجل).

۱۲ – لشکر پنهان ماندن و فراموشی ( کودتاچیان از یاد برده بودند که ملت ترکیه دگرگون شده است، فراموش نموده بودند که پولیس، حامی و پشتیبان اردوغان است و دارای قوت و نیروی فعالی می باشد).

رهبر و رهبری:

۱۳ – دست لرزان توان بنا و سازندگی را ندارد. {یَایَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ} [مریم: ۱۲]

۱۴- رهبر باید رفتار قاطع داشته و مثل عمر بن خطاب باشد و یا این که زیر زمین برایش از روی زمین بهتر است.

۱۵ – اردوغان شخصیت دیندار، قوی و با ذکاوتی است نه دیندار ضعیف و ساده و سطحی نگر.

۱۶- شجاعت رهبر: اردوغان و افرادش با حضور در میدان ها ملت را ثابت قدم نمودند.

۱۷ – تأثیر سحر آمیز سخن، اردوغان توانست با سخنان انگیزه دهنده و مملو از اعتماد، ملت و حامیانش را به حرکت وادارد.

۱۸- اردوغان آمادگی و انتظار چنین روزی را داشت و نیرو های ویژه خود را طوری آموزش داده بود که بتوانند در مقابل کودتاچیان مقاومت کنند.

۱۹ – اردوغان در درهم شکستن نیرو های ارتش مخالف موفق بود ( بیشتر رهبران نظامی همراه او بوده و از او حمایت نمودند.)

۲۰ – اهمیت شخصیت کاریزماتیکی رهبر: اردوغان توانست توسط صحبت با اسکایپ ملتش را به حرکت وادارد که این کار اردوغان همه جهان را به حیرت انداخت.

۲۱ – اردوغان با عدالت خویش توانست حمایت کرد ها را جلب نموده و تأثیر شگرفی بر افراطیان جدایی طلب داشته باشد.

۲۲ – اهمیت نگهداری از حیات رهبر و این که در نظر داشت احتیاط های امنیتی برای او اولویت دارد.

۲۳ – اهمیت آمادگی شجاعانه رهبر و قیادت های دولت.

نوآوری و ابتکار در مدیریت بحران:

۲۴ – موفقیت اداری در پیشبینی بحران و در نظر داشت همه احتمال ها.

۲۵ – حرکت سریع و شتابان در تمام شهر های ترکیه، کودتاچیان را ناکام ساخته و به شکست مفتضحانه دچار ساخت.

۲۶ – شایسته گی برتر استخبارات و امنیت ملی برای مدیریت بحران به صورت عاجل.

۲۷ – وجود بدیل رسانه ی توانست برنامه رسانه ی کودتا را که بر تلویزیون رسمی ترکیه تسلط یافته بود، شکست دهد.

۲۸ – وجود برنامه رسانه ی ویژه که در ناکامی کودتا و ثابت قدم ماندن ملت و آشکار سازی حقایق نقش فعالی داشت.

۲۹ – اهمیت و سرعت آزاد سازی تلویزیون های رسمی از دست کودتاچیان.

۳۰ – مدیریت هماهنگی فوق العاده بین رسانه ها، پولیس، حرکت مردمی ، استخبارات و رهبری.

۳۱ – شتاب در سیطره بر منشاء و جایگاه خطر ( مقر رئیس ارکان ترکیه)

۳۲ – گرفتاری عاجل رهبران و مسؤولین کودتا، پیروان و حامیان شان را به زودی به شکست مواجه کرد.

۳۳ – بهره گیری از بحران و عجله در پاک سازی ارتش و قضات و صدور قوانینی به منظور حمایت از مردم سالاری.

۳۴ – بهره گیری از بحران و بازسازی روابط بین المللی و کم ساختن نقش دشمنان وطن.

ملت آگاه و فرهنگی:

۳۵ – آگاهی و فرهنگی بودن ملت دریچه امنی است و اهمیت فراوان دارد. ( در میدان های ترکیه زنان پیر و جوانی حضور داشتند، در حالی که وضعیت خطرناک و ناخوشایند بود.)

۳۶ – ترک ها با تمام توان خویش به منظور حمایت از حکومت قانونی خویش به جاده ها آمدند. ( دیده می شد که موتر های شخصی و باربری جاده های اصلی را بر روی کودتاچیان مسدود کرده بودند. )

۳۷ – کرد ها به حضور قوی شان در دیاربکر، جایگاه جدایی طلبان را به حیرت انداخت، این دلیلی بر ملی و وطنی بودن اکثر کردهاست.

۳۸ – عدالت بین همه اقشار ملت و گروه های مختلف عاملی مهم از عوامل استقرار و امنیت می باشد.

۳۹ – رهبران احزاب مخالف حکومت، ملی بودن خویش را ثابت نموده و همراه دولت قانونی خویش و مردم سالاری ایستادگی کردند.

۴۰ – ضرورت نزدیکی با مخالفین ( احزاب و گروه ها) و تشکیل اداره مشترک و مدیریت درست اختلافات.

۴۱ – اهمیت ارتباط با آزادگان و پیشبرد مشترک امور. ( تنها اسلام گرایان نبودند که به جاده ریخته و در مقابل کودتاچیان سینه سپر کردند).

۴۲ – درس اخیر این که گلوله ی که ترا نکشد، قوی ات می سازد.

این ها برخی درس های هستند که از پیروزی اردوغان در مقابل کودتاگران قابل استفاده می باشند، از الله متعال عاجزانه می خواهم که این تلاش ناچیز را خاص به خاطر رضایت خویش قرار داده و توسط آن به مسلمانان نفعی برساند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا