بابه ته كانبه شی کوردیمطالب جدید

آموزش رسم‌الخط زبان کوردی

✍️ آموزش رسم‌الخط زبان کوردی

✔️ ( مختصر و مفید )

ــــــــــــــــــــ
?۱ــ فتحه ــ‌َــ
?فتحه در زبان کردی بصورت “ە ــه” نوشته میشود.
علی ? عەلی
شَکَر ? شەکەر
رَگ ? ڕەگ
ـــــــــــــــــــــ

?۲ ــ کسرە ـــِ

?کسرە در زبان کردی بصورت “ـێـ ێ” نوشتە میشود.
مِهر    ?  مێهر
شِعر  ?  شێعر
سه ? سێ
ـــــــــــــــــــ

?۳ــ ضمە ــ‌ُــ
?ضمە در زبان کردی بصورت “ــۆ  ۆ” و “ــ و و”  نوشتە میشود.
مُراد ? موراد
تو  ? تۆ
ـــــــــــــــ

?۴ ــ “آ”
?آ  در زبان کردی بە صورت “ئا” نوشتە میشود.
آسمان ? ئاسمان
آرام  ? ئارام
ـــــــــــــــــــــ

?۵ ــ “اَ”
?ا  در زبان کردی بصورت “ئە” نوشتە میشود.
اَدَب   ?  ئەدەب
اَسب ? ئەسب
ــــــــــــــــــــ
?۶ ــ “اِ”
?ا در زبان کردی بصورت “ئێـ” و “ئیـ” نوشتە میشود.
اِملا ? ئیملا
اِحسان ? ئێحسان
ـــــــــــــــ

?۷ ــ “اُ”
?ا در زبان کردی بصورت “ئۆ” یا “ئو” نوشتە میشود.
اُمید    ?  ئومید
اُرکِستر  ?  ئۆرکێستر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

?۸ ــ “ت ، ط”
?در کوردی فقط “ت” کاربرد دارد و از “ط” هرگز استفاده نمیشود.
طاق     ?  تاق
خاطره  ?  خاتره
ــــــــــــــــ

?۹ ــ “ر”
?در کردی دو “ر” وجود دارد؛

۱- “ر” خفیف ، کە نوشتنش مانند فارسی‌ است مثل تلفظ “ر” در واژە خاطره.

۲ ــ “ر” درشت ، کە بە شکل “ڕ” نوشتە میشود مثل تلفظ “ر” در واژە ڕۆژ.

?در کردی هرگاە حرف”ر” در اول کلمە قرار گیرد بە شکل درشت”ڕ” نوشتە میشود.
ــــــــــــــــ

?۱۰ ــ “ز، ذ ، ض ، ظ”
?در کردی تمامی حروف “ذ – ض – ظ” به شکل “ز” نوشتە میشوند.
ذات ? زات
غذا ? غه‌زا
ضامن ? زامن
حاضر ? حازر
کاظم  ?  کازم
ــــــــــــــــــــــــ

?۱۱ ــ “س، ص، ث”
?در کردی حروف “س‌ ــ‌ ث – ص” تمامی بە شکل “س” نوشتە میشوند.
ثابت      ?  سابت
ثالث   ?  سالس
قصر     ?  قه‌سر
ـــــــــــــــــــ

?۱۲ــ “ڤ”
?این حرف در زبان فارسی وجود ندارد اما در زبان کردی وجود دارد و معادل حرف “V” در زبان انگلیسی است و تلفظ آن بین تلفظ “و” و “ف” در فارسی است.
مثال : ویکتور هوگو ? ڤیکتۆر هۆگۆ .

ئەڤین (عشق) – بزاڤ (جنبش) – گۆڤار (مجلە) ــ مرۆڤ (انسان)
ــــــــــــــــــــــ

?۱۳ ــ “ل”
?در کردی دو “ل” وجود دارد
“ل” خفیف کە نوشتنش مثل فارسی‌ است مثل تلفظ “ل” در واژە لاستیک، و “ل” درشت کە بە شکل “ڵ” نوشتە میشود و معادل “ł , LL” در زبان انگلیسی است.   ل درشت/ “ڵ”

گُل    ?  گوڵ
دلاور ? دڵاوەر
ـــــــــــــــــــ

۱۴_ “و”
?در کردی سە نوع و وجود دارد؛
“و، وو، ۆ”

۱ــ “و” خفیف، کە نوشتنش مثل فارسی‌ است. مثل تلفظ “و” در کلمە “قوروه”

۲ــ “و” درشت، که به شکل “ۆ” نوشتە و شبیە “o” در زبان انگلیسی تلفظ می‌شود.
واو درشت “ۆ”
تو ? تۆ

۳ــ “و” کشیده یا جفت، کە بە شکل “وو” نوشتە میشود و معادل “u” در زبان انگلیسی است.
جفت واو “وو”؛
دو ? دوو
دور ? دوور
?در زبان کردی تمامی واو هایی که در آغاز کلمه هستند بصورت تک واو “و” نوشتە میشوند.
ــــــــــــــــــ

?۱۵ــ سایر حروف الفبای حرفی زبان کردی؛?سایر حروف “ب – پ – ج – چ – ح – خ – د – ژ – ش – ع – غ – ف – ق – ک – گ – م – ن – هـ – ی” کاربردشان در زبان کردی مثل زبان فارسی است و هیچ تفاوتی ندارند.
ـــــــــــــــــــــــ
?برعکس زبان فارسی در کردی زبان گفتاری و نوشتاری یکسان است.

در اینجا صرفا یادگیری رسم‌الخط کردی با استفاده از زبان فارسی مد نظر قرار گرفته است، اگر نه معنی کلمات در کردی با فارسی یکسان نیست.

گاهی کلمە “کُرد” در متن فارسی ، بصورت “کورد” نوشتە میشود، این امر بخاطر زیبایی و ایجاد تمایز با فعل “کرد” است.

✔️پاراستنی زوان ئەرکی هەموانە!

مقالات مرتبط:

معادل چند اصطلاح و واژە در زبان کوردی ، هاوتای ئەم چەند زاراوە و وشەیە لە زمانی کوردیدا

? @eslahe

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا