خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

دعا سلاحی برنده و داروی سودمند ، اسرار دعا

نویسنده: امام ابن القیم الجوزیه / مترجم: مهدی مصطفایی همانا دعا سودمندترین دواهاست و دشمن بلا بوده و آن را دفع و معالجه نموده است. از نزول بلا جلوگیری نموده و آن را برطرف می کند و اگر نازل شده باشد از تأثیر آن می کاهد. و دعا سلاح مؤمن است.رابطه دعا با بلا به سه صورت زیر است: اول اینکه: دعا از بلا قوی تر باشد پس آن را دفع می کند.دوم اینکه: دعا از بلا ضعیف تر باشد و بلا بر آن ظفر یابد...

ادامه نوشته »»»

انواع دعا، شرایط دعا و چگونگی استجابت دعا

انواع دعا، شرایط دعا و چگونگی استجابت دعا نویسنده: محسن نیکخواه 1.ما برای اثر گذاری در امور دو نوع سبب داریم: سببی که تجربی است و از طریق مشاهده سببیت آن محرز گردیده است و سببی که خدادند آن را به عنوان سبب برای ما به رسمیت شناخته است که دعا جزو نوع دوم از اسباب است. 2.اگر در قرآن و سنت دقت کنیم هیچ دعایی با رعایت شرایط، رد نمی شود که آیه: “و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني” بیانگر آن است. و اگر شرایط هم رعایت نشود دعا پذیرفته نمی شود هرچند …

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@