خانه ---> آرشیو برچسب :

آرشیو برچسب :

نقش معتزله در اندیشه و فکر اسلامی

نقش معتزله در اندیشه و فکر اسلامی نویسنده : محسن عبدالحمید / مترجم: داود ناروئی بدون تردید اسلام پس از فتح کشورها، با نحله ها و مکاتب بسیاری رویاروی شد. طی صدها سال، ده ها متأله و فیلسوف، مبانی این نحله ها و مکاتب را در تمام رویکردهای هستی، یا بنیان های فلسفی در آمیخته بودند. رویارویی با این نحله ها و نقد آن ها کار چندان آسانی نبود. صرفاً حفظ قرآن و سنت و تفسیر ظاهری آن ها، برای رویارویی با مشرب های عقلی درست و پیچیده و صدها مسئله و مقوله ی فکری که برمی افروختند بسنده نبود. …

ادامه نوشته »»»

پیدایش فکر اسلامی و عوامل آن

استاد محمد غزالی معاصر /مترجم:محمد محقق از آنجایی که فکر اسلامی ره‌آورد عقلی انسان مسلمان است، فکر اسلامی در مجموع خودش، پس از نزول قرآن و وضوح یافتن سنن، پا به عرضة وجود نهاده است. عوامل مؤثر در پیدایش آن در طبیعت نصوص قرآنی و ارزیابی احادیث از نظر سند، خلاصه نمی‌شود...

ادامه نوشته »»»

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@