خانه ---> سياسي اجتماعي ---> جمعيت مسلمانان در اروپا

جمعيت مسلمانان در اروپا

جمعيت مسلمانان در اروپا
 

آمار و ارقام مربوط به مسلمانان اروپا را بيشتر نهادهاي آمريكايي منتشر مي كنند تا مراكز اروپايي. آماري كه مركز مطالعات بين المللي و استراتژيك آمريكا منتشر كرده است نشان مي دهد جمعيت مسلمانان ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا كه اكنون ۱۵ ميليون نفر است تا سال ۲۰۲۵ دو برابر شده و به ۳۰ميليون نفر مي رسد. تركيه كه از نامزدهاي ورود به اتحاديه اروپاست، ۷۰ميليون جمعيت مسلمان دارد. در حال حاضر معلوم نيست اروپا دقيقا چه تعداد مسلمان دارد. در فرانسه كه مقامات سكولار آن هرگز سئوالي مذهبي از شهروندان نمي پرسند، تعداد مسلمانان يا شهرونداني با سابقه مسلماني، تقريبا ۵ميليون يا ۸درصد جمعيت اين كشور است. اين رقم ممكن است تا سال ۲۰۲۰ به ۲۰درصد جمعيت فرانسه برسد. البته بعضي تحليلگران آمريكايي- به ويژه در موسسه بروكينگز- اين تخمين را بزرگنمايي شده مي دانند و مي گويند كه زنان مسلمان، به ويژه در فرانسه كمتر از زنان ديگر اين كشور صاحب فرزند مي شوند.
آلباني
كل جمعيت: ۵/۳ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۲/۲ ميليون (۷۰ درصد كل جمعيت)
اتريش
كل جمعيت: ۲/۸ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۳۳۹ هزار نفر (۱/۴ درصد جمعيت)
بلژيك
كل جمعيت: ۳/۱۰ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۴/۰ ميليون (۴ درصد كل جمعيت)
دانمارك
كل جمعيت: ۴/۵ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۲۷۰ هزار نفر (۵ درصد)
فرانسه
كل جمعيت: ۳/۶۲ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: پنج تا شش ميليون نفر
آلمان
كل جمعيت: ۵/۸۲ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۳ ميليون نفر(۶/۳ درصد)
صربستان و مونته نگرو
كل جمعيت: ۸/۱۰ (شامل كوزوو) – جمعيت مسلمان: (صربستان و مونته نگرو: ۴۰۵ هزار نفر كوزوو: ۸/۱ ميليون نفر)
ايتاليا
كل جمعيت: ۴/۵۸ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۸۲۵ هزار نفر (۴/۱ درصد)
هلند
كل جمعيت: ۳/۱۶ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۹۴۵ هزار نفر (۸/۵ درصد)
اسپانيا
كل جمعيت: ۱/۴۳ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۱ ميليون نفر (۳/۲ درصد)
سوئد
كل جمعيت: ۹ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۳۰۰ هزار نفر (۳ درصد)
سوئيس
كل جمعيت: ۴/۷ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۸۰۰/۳۱۰ نفر (۲/۴ درصد)
تركيه
كل جمعيت: ۷/۶۸ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۶۸ ميليون (۹۹ درصد)
انگليس
كل جمعيت: ۸/۵۸ ميليون نفر – جمعيت مسلمان: ۶/۱ ميليون (۸/۲ درصد)
(آمار مربوط به تاريخ دسامبر ۲۰۰۵ است.
——————-
منبع : همشهري

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

تلگرام نوگرا »»» مطالب سایت + عکس + کلیپ + نوشته های کوتاه متنوع + با ما همراه باشید . eslahe@