الله - خداوندتربیت فرزندانعقیدهمطالب جدید

از کجا معلوم که جهان فقط یک خدا دارد نه چند خدا ؟

از کجا معلوم که جهان فقط یک خدا دارد نه چند خدا ؟

نویسنده :غلامرضا حیدری ابهری

یک خدا یا چند خدا ؟

(اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود، آسمان و زمین خراب می شد.) سوره انبیاء ، آیه ۲۲

از کجا معلوم که جهان فقط یک خدا دارد نه چند خدا ؟

بیا با هم در یک سفر خیالی ،به شهری برویم که دو شهردار دارد. در این شهر اتّفاقات دیدنی و عجیبی می افتد؛مثلاً وقتی شهردار یک خیابان را می سازد ،فردای آن روز ، شهردار دوّم آن جا را زمین فوتبال می کن. شهردار اوّل در یک جا شهربازی می سازد ولی فردایش شهردار دوّم ، آن جا را پارکینگ ماشین ها می کند. شهردار اول به مردم اعلام می کند ساعت ۹ شب زباله ها را جلو در خانه بگذارند؛ امّا شهردار دوم چند ساعت قبل – وقتی هنوز زباله ای در کوچه ها نیست –ماشین ها را برای جمع آوری زباله ها می فرستند. شهردار یک اتوبان بزرگ در منطقه ای از شهر می سازد و شهردار دوم در وسط آن اتوبان را بعنوان یک بازارچۀ محلّی اعلام می کند. شهردار اول در یک جا ایستگاه آتش نشانی می سازد و شهردار دوم دستور می دهد که آن جا را فضای سبز کنند.

اگر دنیای ما هم به جای یک خدا ، چند خدا داشت، مثل این شهر به هم می ریخت و دیگر این نظم و هماهنگی در آن دیده نمی شد. اگر تو دربارۀ جهان و پدیده های آن خوب فکر کنی ، می بینی که چه هماهنگی شگفت انگیزی در جهان وجود دارد. معلو که فقط یک خدا آن را اداره می کند. برای مثال ببین چگونه و تا چه اندازه رشد یک دانه گندم با هماهنگی دیگر بخش های جهان ،همراه است؛ یک دانه گندم، وقتی در خاک قرار می گیرد، غذای او از قبل در خاک آماده شده است. او برای رشد خود به آب نیاز دارد که آب مورد نیازش هم، به وسیلۀ ابرها از دریاها جابه جا می شود و به صورت باران بر زمین فرود می آید. خود ابر نیز به وسیلۀ تابش خورشید به وجود می آید. دانۀ گندم برای بزرگ شدن ،به نور و گرمای خورشید نیاز دارد که که خدا آن را هم آماده ساخته است. جالب است بدانی که فاصلۀ خورشید تا زمین هم خیلی دقیق است. اگر فاصلۀ زمین تا خورشید خیلی زیاد بود، گیاهان به خاطر سرما نمی توانستند رشد کنند. اگر هم فاصلۀ زمین تا خورشید کم بود ، گیاهان از گرمای زیاد می سوختند. خدا به خاک، حالت چسپندگی هم داده است تا وقتی گیاهان در آن ریشه می کنند،به راحتی جا یه جا نشوند. اگر خاک چسپندگی نداشت، ساقۀ گندم بر اثر بادهایی که می وزید، کنده می شد و می خشکید. راستی! یادم آمد که بگویم بادها هم در رویش گندم نقش دارند. آن ها ابرها را جا به جا می کنند تا ابرها، به گندم آب برسانند ؛پس بادها هم در رشد گندم شریک اند.

می بینی که برای رشد یک دانه گندم،چه هماهنگی عجیبی بین خاک و خورشید و بادها و ابرها وجود دارد. دربارۀ هر موجود و هر پدیدۀ دیگر جهان که فکر کنی، این هماهنگی را خواهید دید. آیا اگر دو خدا یا چند خدا در جهان بود ،این هماهنگی به وجود می آمد یا مانند همان شهر آشفته ای که مثال زدم، همه چیز بر هم می خورد ؟ برای همین است که قرآن می گوید: (اگر در آسمان و زمین غیر از الله خدایان دیگری بود، آسمان و زمین خراب می شد).بنابراین یک راه برای اینکه بدانبم جهان فقط یک خدا دارد،فکر ئکردن دربارۀ هماهنگی و نظم جهان است. راه دیگر این است که فکر کنی و ببینی اگر واقعاً خدای دیگری وجود داشت ،چرا پیامبری برای معرّفی خودش نفرستاد؟ خدای یگانه ای که ما او را می پرستیم،صد و بیست و چهار هزار پیامبر برای معرّفی و راهنمایی ما فرستاده است. اگر خدای دیگری وجود داشت، چرا حتّی یک نفر را همبرای معرّفی خودش نزد ما انسانها نفرستاد؟در همین زمینه امام علی (ع) به فرزندش امام حسن (ع) فرمودند:( پسرم! بدان که اگر پروردگار تو برای خود شریکی داشت ،پیامبران آن شریک نیز نزد تو می آمدند.)

———————————–

منبع:خدا شناسی قرآنی کودکان / مؤلف:غلامرضا حیدری ابهری /انتشارات:جمال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا