اندیشهمطالب جدیدمقالات

سرنگون باد افراط گرایی مذهبی و شرمسار شود تندوری سکولاریسم

سرنگون باد افراط گرایی مذهبی و شرمسار شود تندوری سکولاریسم

نویسنده : محمد قادری

ملی گرایان افراطی و تندرو

این گروه از مردم در دام تکبر افتاده و به برتری فرهنگ، نژاد، کشور و ملت خود بر دیگران اعتقاد دارند چنان که در این بخش شرح دادیم حرکت های این ملی گرایان افراطی یکی از بزرگترین مصایب جهان و به ویژه جهان اسلام است اینک د اوج اختصار چند تذکر لازم را در مورد آنان بیان می نماییم:

 1. نسل انسان و تمام اقوام و ملت های جهان از یک خانواده اند بر اساس عقل و منطق باید برادر و برابر زندگی کنند و هیچ لزومی نداردکه برای موفقیت ملتی به دسیسه و فریفتن یا سرکوب دیگران بپردازیم چرا که چنین اقداماتی بازتاب منفی و خطرناک خواهد داشت و سرانجام آن شرمساری می باشد سرگذشت هیتلر و امثال او در این زمینه بهترین دلیل و خوب ترین پند دهنده است.
 2. ملت و میهن به مراتب کوچک تر از آنند که پرستش شوند زیرا براساس جهان بینی ارزشمند الهی جهان و هر چه در آن قرار دارد در خدمت انسان است و برای او آفریده شده است. بسیار هم غیر معقول و غیر منطقی است که انسان به عبادت خادم خود پرداخته و آن را پرستش نماید انسان جانشین خداوند است و در بهترین شیوه ی خلقت خلق گردیده است حرکات نا به جا و اغراق در محبت مردم و میهن ارزش انسان را مخدوش می نماید و انسان شایسته و والا مقام را حقیر و درمانده جلوه می دهد.
 3. شناخت انسان اگر با رهنمود های الهی قرین نباشد در تعیین راه و روش زندگی خود دچار لغزش و انحراف خواهد شد به همین دلیل در گذشته هر چند دانشمندان بر جسته ای داشته ایم که در راه رهبری کردن نسل بشر کوشا بوده اند اما چون شتاخت آنان با رهنمود های الهی قرین نبوده است علاوه بر گمراهی خود دیگران را هم منحرف نموده اند برای مثال فروید، داروین و ساتر هر یک جنبه ای از ویژگی های انسان را شناخته و بر اساس آن برای تعیین راه و روش زندگی در تمام جوانب زندگی تصمیم گیری نموده اند اما این روش نا به جای آن ها به جای پیشرفت و تکامل انسان به انحراف در روش زندگی منجر شده است چرا که انسان دارای چندین غرایز طبیعی است و فراموش کردن هر یک از این غرایز زندگی انسان و شرافتمند را مختل خواهد کرد این موضوع نشان می دهد که انسان برای زندگی شرافت مندانه و معقول و متعالی محتاج مافوق خود است و بایذ دست نیاز را به سوی آستانه ی الهی دراز نماید.

چرا که تنها خداوند متعال آگاه و توانا بر شناخت دقیق انسان و تعیین راه و روش زندگی آن می باشد.

 1. باید در مقابله با ملی گراین افراطی شکیبایی و دقت داشته باشیم اعتقاد من بر این است که در مقابل مخالفان جبهه گیری های و خشونت طلب سازگار نیست و مسلمان نان به جای مواضع تندرو و خشونت زا طلب باید در صدد راه حل های مسالمت آمیز و میانه رو باشند ما باید با ملی گراین افراطی در نهایت احترام موضع گرفته و برخورد نماییم بعضی از اسلام گراین تندرو در اولین واکنش به رفتار بعضی از گوره های سکولار موجود در جهان اسلام تلاش می کنند که آن ها را مرتد و کافر قلموداد کنند اما این عکس العمل صحیح نیست فقهای اسلامی برای کنترل حکم کفر بر دیگران، قانون ( ایجاد شروط و انتفای موانع ) را بیان کرده اند که به هیچ وجه تجاوز بر آن جایز نیست بر اساس این دستور العمل برای اثبات حکم کفر بر دیگران وجود شرایط زیر لازم و ضروری هستند:
 2. حکم کفر حکمی ظاهری و آشکار است.
 3. تکفیر مطلق مستلزم تکفیر معین نیست.
 4. شخص یا گروهی که آن را کافر قلمدادمی نماییم باید اتمام حجت شده باشد.
 5. هر گناهی انسان را کافر نمی کند.

علاوه بر این شرایط فوق برای اثبات حکم کفر بر دیگران باید موانع زیر هم از میان رفته باشند:

 1. فرد یا گروه جاهل نباشند جهلی که به سبب ممنوعیت اطلاق کفر بر دیگران می شودجهلی که صاحب آن را در شناختن و دانستن حقایق سستی نکرده است اما باز هم چنانکه شایسته است حقایق را نفهمیده باشد.
 2. اشتباهی در میان نباشد چرا که اگر از راه اشتباه کار و یا گفتاری را بگوید وو انجام دهد کافر شمرده نمی شود.
 3. شخص یا گروه مجبور نشده باشد که کفر یا شرک را انجام دهد یا اقرار نماید.
 4. کسی که از روی جهل به شیوه ای، آیه ای از قرآن یا هر نص دیگر شرعی را تأویل کند چنان که منجر به احلال حرام و یا حرام کردن حلال و یا انکار مسایل بدیهی و آشکاری از دین شود کافر نمی شود.
 5. نسیان و از یاد رفتن مانع اطلاق حکم کفر بر دیگران می شود چون کسی که از روی نسیان و فراموش کاری چیزی گفته یا کاری انجام داده باشد نمی توان آن را کافر شمرد.

چنان که می بینیم شریعت اسلامی با دقت و تسامح و مهربانی با مخالفان خود رفتار می کند و در مقابله با اردوگاه مقابل ( هر کس باشد) موضع گیری تندرو را نمی پسندد آن چه جای تعجب و تأسف است رفتار غیر منطقی و غیر اصولی یعنی از اسلام گرایان تندرو است که خود را برای اسلبام از خدا و پیامبرش دلسوز تر می دانند و در نهایت تعصب و در اوج خشونت با کسانی که در ارودگاه مقابل اسلام قرار گرفته اند رفتار می کنند و این کار آن ها علاوه بر این که از نظر قرآن و اسلام مردود است از روی تجربه هم ثابت شده است که بهره چندانی نداشته و ندارد به عنوان نمونه بعد از ۱۱ سپتامبر تمام مسلمانان در تمام کشورهای جهان زیر نظر قرار گرفتن و مراقبت علیه آنان شدت یافت اما مسلمانان نوساز و میانه رو در چندین گروه مانند ” شبکه خواهران ” د راندونزی و مالزی ” انجمن زنان عرب عایشه” گپکرامه: زنان حقوق دان مسلمان در زمینه ” حقوق بشر ” و صدای دموکراسی مانند ” شورای فلیپین برای دموکراسی اسلامی ” و “مرکز مطالعات اسلام و دموکراسی ” در ایالات متحده یا ” مرکز بین المللی اسلام و کثرت گرایی ” در اندونزی به فعالیت مشغول هستند و کمتر مورد تردید و تحت تعقیب قرار گرفته اند. پس علاوه بر قرآن و اسلام تجربه هم مواضع تندرو را نمی پسندد و لذا در مقابل ملی گرایان افراطی باید آرام، سنجیده رفتار نماییم تا بتوانیم مسئولیت هدایت آنان را چنان که لازم است انجام دهیم. همه می دانند که جنگ و خونریزی زندگی مسالمت آمیز را منهدم می سازد و دمکراسی و حقوق مردم را زیر پا می گذارد پس تنها راه چاره دیالوگ و گفتگو است سراغاز و انجام همه ی کارها تفهیم همدیگر، تسامح و یک نوع پلورالیسم که تمام اقشار مختلف را در برگیرد باید باشد اینجا است که با صراحت باید گفت حرکات اسلام گرایان تندوری که بر هجوم سکولاریسم تأکید می ورزد بر خلاف قواعد انسان دوستانه اسلام است هم چنان که سکولاریسم افراطی هم در جهت خلاف اصول دمکراسی حرکت می کند.

پس سرنگون باد افراط گرایی مذهبی و شرمسار شود تندوری سکولاریسم چرا که خداوند مهربان آن را می پسندد و نه فلاسفه و دانشمندان که ( دمکراسی بهترین راندمان کوشش های آن هاست) آن را تأیید می نمایند همه به یا داشته باشیم که ” رابرت زند” یکی از دانشمندان می فرماید: ” آدم ها فقط در یک چیز مشترکند: متفاوت بودن” به یاد داشته باشیم که نباید به باورهای غیر معقول و غیر منطقی عادت کنیم. و به یا داشته باشم که ولتر ( یکی از حکمای فرانسه در قرن هجدهم) می فرماید: ” یک قلب پاک از تمام معابد و مساجد زیبای جهان زیباتر است ” هو شیار باشیم که حضرت عیسی می فرماید: ” چون مار هوشیار و چون کبوتر ساده باشیم “. آری مانند مار از تاکتیک دشمن آگاهی داشته باشیم تا نتواند ما را به جان هم بیندازد و چون کبوتر ساده باشیم و همه ی جهانیان را در برابر خود دانسته و در مقابل حق فروتن باشیم.

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ

” اى مردم ما شما را از مرد و زنى آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست بى‏تردید خداوند داناى آگاه است “

————————————————–

منبع : تحلیلی بر ملی گرایی / تألیف: محمد قادری

یک دیدگاه

 1. یکی از عوامل دین گریزی و فرار مغزها و تخلیه مراکز تحقیق،پالایش، تصفیه، بازنگری، ترمیم و توسعه فرهنگ و اخلاق و دین از حضور کارشناسان واقعی و مخلص و مومن، پارادوکس حکومت دینی جاری در کشور است که آنچه در طول زمان استقرار و رسمیت آن تاکنون مشهود و محسوس بوده فاصله غیر قابل توجیه عملکرد آن با اصول و اساس و بنیاد منتج از عنوان جمهوری اسلامی و قوانین لازم الاجرای آن (ولو شامل برخی ایرادات موجود) بوده و یکی از لوازم پیشگیری تشدید پروسه تخریب دین و مذهب و اخلاقیات و فرهنگ جامعه ، ایجاد سنخیت و تناسب بین عنوان رسمی و عملکرد حکومت است. یعنی با توجه به عدم ظرفیت و امکان عملی پیاده کردن اسلام در جامعه ناشی از فاصله غیرقابل توجیه مسئولین آن و نیز برخی اقشار جامعه موجود با اسلام و عدم آشتی پذیری آنان با دین و مذهب مورد ادعایشان، حداقل شهامت و جسارت تغییر عنوان و موارد ادعا از واژه های مقدس و مطلقی همچون جمهوریت و اسلام به واقعیت ملموس همگان و عدم بلوف زنی در تقنین مقررات و قوانین و برنامه های غیرممکن و خلاصه عدم اشاره به دین و مذهب و اعلام رسمی سکولاریسم در حوزه حکومت و دولت به خرج داده و دین و دینداران را از فاجعه موجود توسعه بی محابای عدم شفافیت، ابهام،کذب، دوگانگی، ریا، چاپلوسی، سرسپردگی، خشونت، تکفیر علمای غیروابسته برهانیم. الحمدلله الذی هدینا لهذا و نشهد ان لااله الاهو – داود پوراکبریان نیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پاسخ دادن معادله امنیتی الزامی است . *

دکمه بازگشت به بالا